Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0298

Дело C-298/14: Решение на Съда (втори състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС — Работници — Длъжности в публичната администрация — Директива 2005/36/EО — Признаване на професионалните квалификации — Понятие за „регламентирани професии“ — Допускане до участие в конкурс за назначаване на съдебни помощници в Cour de cassation (Белгия)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/8


Решение на Съда (втори състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Дело C-298/14) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно движение на хора - Членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС - Работници - Длъжности в публичната администрация - Директива 2005/36/EО - Признаване на професионалните квалификации - Понятие за „регламентирани професии“ - Допускане до участие в конкурс за назначаване на съдебни помощници в Cour de cassation (Белгия))

(2015/C 389/09)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Alain Laurent Brouillard

Ответници: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation [конкурсната комисия за назначаване на съдебни помощници в Касационния съд], État belge

Диспозитив

1)

Член 45 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че от една страна, той се прилага към положение като разглежданото в главното производство, в което гражданин на държава членка, който пребивава и работи в тази държава членка, притежава диплома, получена в друга държава членка, на която той се позовава, за да поиска записването си за участие в конкурс за набиране на съдебни помощници в Cour de cassation на първата държава членка, и от друга страна, че подобно положение не попада в обхвата на член 45, параграф 4 ДФЕС.

2)

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации трябва да се тълкува в смисъл, че длъжността съдебен помощник в Cour de cassation не е „регламентирана професия“ по смисъла на тази директива.

3)

Член 45 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при обстоятелства като тези по главното производство, когато конкурсната комисия за назначаване на съдебни помощници към юрисдикция на държава членка разглежда подадена от гражданин на тази държава членка молба за участие в съответния конкурс, тя да поставя като условие за това участие притежаването на дипломите, изисквани от законодателството на посочената държава членка, или признаването на академичната равностойност на диплома за master, издадена от университет на друга държава членка, без да взема под внимание всички дипломи, удостоверения и други документи, както и относимия професионален опит на заинтересованото лице, съпоставяйки удостоверяваната с тях професионална квалификация с изискваната от това законодателство.


(1)  ОВ C 303, 8.9.2014 г.


Top