Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0071

Дело C-71/14: Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Information Rights) — Обединено кралство) — East Sussex County Council/Information Commissioner (Преюдициално запитване — Орхуска конвенция — Директива 2003/4/ЕО — Членове 5 и 6 — Обществен достъп до информация за околната среда — Такса за предоставянето на информация за околната среда — Понятие „разумен размер“ — Разходи за поддържането на база данни и непреки разходи — Достъп до правосъдие — Административен и съдебен контрол върху решението, с което се налага такса)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/6


Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Information Rights) — Обединено кралство) — East Sussex County Council/Information Commissioner

(Дело C-71/14) (1)

((Преюдициално запитване - Орхуска конвенция - Директива 2003/4/ЕО - Членове 5 и 6 - Обществен достъп до информация за околната среда - Такса за предоставянето на информация за околната среда - Понятие „разумен размер“ - Разходи за поддържането на база данни и непреки разходи - Достъп до правосъдие - Административен и съдебен контрол върху решението, с което се налага такса))

(2015/C 389/07)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Information Rights)

Страни в главното производство

Жалбоподател: East Sussex County Council

Ответник: Information Commissioner

В присъствието на: Property Search Group, Local Government Association

Диспозитив

1)

Член 5, параграф 2 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че таксата за предоставяне на определен тип информация за околната среда не може да включва никаква част от разходите за поддържане на база данни като разглежданата по главното производство, използвана за тази цел от публичния орган, но може да включва непреките разходи, които могат да се отнесат към отделеното от служителите на този орган време за отговор по отделни заявления за информация, надлежно отчитано при определянето на таксата, стига общият размер на посочената такса да не надхвърля разумния размер.

2)

Член 6 от Директива 2003/4 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която разумността на таксата за предоставяне на определен тип информация за околната среда подлежи само на ограничен административен и съдебен контрол, какъвто предвижда английското право, стига този контрол да се извършва въз основа на обективни критерии и да има за предмет, в съответствие с принципите на равностойност и ефективност, въпроса дали публичният орган, който налага тази такса, е изпълнил предвидените в член 5, параграф 2 от споменатата директива условия — нещо, което следва да бъде проверено от запитващата юрисдикция.


(1)  ОВ C 102, 7.4.2014 г.


Top