Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0539

Дело T-539/14: Жалба, подадена на 16 юли 2014 г.  — North Drilling/Съвет

OJ C 303, 8.9.2014, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/55


Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — North Drilling/Съвет

(Дело T-539/14)

2014/C 303/66

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: North Drilling Co. (Техеран, Иран) (представители: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea y J. Iriarte Ángel, abogados)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени член 1 от Решение 2014/222/ОВППС на Съвета 2014/222/PESC от 16 април 2014 година в частта, която се отнася до него, и да заличи името му от приложението към това решение,

да отмени член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 397/2014 на Съвета от 16 април 2014 година в частта, която се отнася до него, и да заличи името му от приложението към този регламент, и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага седем основания за отмяна.

1.

Първото основание — явна грешка в преценката на обстоятелствата, довели до приемането на обжалваните разпоредби, доколкото те не отговарят на действителността или нямат доказателствена стойност.

2.

Второто основание — неизпълнение на задължението за мотивиране, доколкото що се отнася до NDC съображенията за приемането на обжалваните разпоредби са не само несъстоятелни, но и неточни, неспецифични и общи, което е попречило на жалбоподателя да организира защитата си.

3.

Третото основание — нарушение на правото на ефективна съдебна защита, във връзка с мотивирането на актовете, недоказаността на изложените съображения, както и правото на защита и правото на собственост, доколкото не са спазени изискването за мотивиране и изискването за събиране на конкретни доказателства, което има отражение и върху останалите права.

4.

Четвъртото основание — превратно упражняване на власт, доколкото са налице обективни, точни и непротиворечиви данни, въз основа на които може да се поддържа, че с приемането на санкционните мерки Съветът, злоупотребявайки умишлено с положението си, е преследвал цели, различни от тези, които посочва.

5.

Петото основание — неправилно тълкуване на приложените правни норми, доколкото същите са широко и погрешно тълкувани и приложени, което не е допустимо, когато става въпрос за санкционни разпоредби.

6.

Шестото основание — нарушение на правото на собственост, доколкото същото е ограничено без да е налице действителна причина за това и без да е спазен принципът на пропорционалност.

7.

Седмото основание — нарушение на принципа за равно третиране, доколкото е засегнато конкурентното положение на дружеството жалбоподател без да има причини за това.


Top