Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0507

Дело T-507/14: Иск, предявен на 1 юли 2014 г.  — Vidmar и др./Европейски съюз

OJ C 303, 8.9.2014, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/46


Иск, предявен на 1 юли 2014 г. — Vidmar и др./Европейски съюз

(Дело T-507/14)

2014/C 303/54

Език на производството: хърватски

Страни

Ищци: Vedran Vidmar (Загреб, Хърватия), Saša Čaldarević (Загреб), Irena Glogovšek (Загреб), Gordana Grancarić (Загреб), Martina Grgec (Загреб), Ines Grubišić (Vranjic, Хърватия), Sunčica Horvat Peris (Karlovac, Хърватия), Zlatko Ilak (Samobor, Хърватия), Mirjana Jelavić (Virovitica, Хърватия), Romuald Kantoci (Pregrada, Хърватия), Svjetlana Klobučar (Загреб), Ivan Kobaš (Županja, Хърватия), Zlatko Kovačić (Sesvete, Хърватия), Tihana Kušeta Šerić (Сплит, Хърватия), Damir Lemaić (Загреб), Željko Ljubičić (Solin, Хърватия), Gordana Mahovac (Nova Gradiška, Хърватия), Martina Majcen (Krapina, Хърватия), Višnja Merdžo (Rijeka, Хърватия), Tomislav Perić (Загреб), Darko Radić (Загреб), Damjan Saridžić (Загреб), Darko Graf (Загреб) (представител: D. Graf, адвокат)

Ответник: Европейски съюз

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

с предварително решение да осъди Европейският съюз да обезщети въз основа на член 340 , параграф 2 ДФЕС всички материални вреди, претърпени от всички ищци в периода между 1 януари 2012 г. до момента, в който те започнат да изпълняват функциите на държавни съдебни изпълнители в Хърватия, в съответствие с член 36, параграф 1 и с точка 1 от приложение VII към Акта за присъединяване, които са задължителни за всички 28 държави, подписали Договора за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз от 9 декември 2011 г., както и за Европейската комисия, доколкото тези вреди произтичат от това, че Комисията не е изпълнила задължението си за контрол (monitoring) по член 36, параграфи 1 и 2 от Акта за присъединяване с цел да гарантира изпълнението от Република Хърватия на задължението да осигури встъпването в длъжност на държавните съдебни изпълнители в Хърватия на 1 януари 2012 г., което е било поето в хода на преговорите по присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз в рамките на глава 23 „Съдебна система и основни права“ и което е било посочено в точка 1 от приложение VII към Акта за присъединяване „Конкретни ангажименти, поети от Република Хърватия в хода на преговорите за присъединяване“, в която се предвижда: „1. Да продължи да осигурява ефективно изпълнение на стратегията за реформа на съдебната система и плана за действие“.

да спре разискванията относно общия размер на имуществените вреди, чието обезщетяване ищците търсят от Европейския съюз с настоящия иск, до момента, в който предварителното решение, посочено в първото тире на настоящия иск, придобие сила на пресъдено нещо,

след като предварителното решение, посочено в първото тире на настоящия иск, придобие сила на пресъдено нещо и след приключването на устните състезания и представянето на доказателствата за определяне на общия размер на имуществените вреди, чието обезщетяване ищците търсят с настоящия иск, да осъди Европейския съд да обезщети всеки от ищците за понесените имуществени вреди в резултат на неправомерното бездействие на Комисията, посочено в първото тире на настоящия иск, тоест пълния размер на претърпените вреди (damnum emergens) и пълния размер на пропуснатите ползи (lucrum cessans) от ищците през периода от 1 януари 2012 г. до датата, на която Общият съд отправи своите въпроси до министерствата на финансите и на правосъдието на Република Хърватия, на стойност 6 00  000,00 EUR за всяка календарна година и за всеки от ищците, ведно с лихвите за забава в размер 12 % годишно, считано от:

1 януари 2012 г. до ефективното изплащане на обезщетението за претърпените вреди;

1 януари 2013 г. до ефективното изплащане на обезщетението за пропуснатите ползи от ищците през 2012 г.;

1 януари 2014 г. до ефективното изплащане на обезщетението за пропуснатите ползи от ищците през 2013 г.;

1 януари 2015 г. до ефективното изплащане на обезщетението за пропуснатите ползи от ищците през 2013 г.;

след като предварителното решение, посочено в първото тире на настоящия иск, придобие сила на пресъдено нещо и след приключването на устните състезания и представянето на достатъчни доказателства за искания в случая размер, да осъди Европейският съюз да заплати на всеки от ищците съдебните разноски, направени в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск ищците посочват правни основания, които по същество са сходни с посочените по дело T-109/14, Škugor и др./Европейски съюз. (1)


(1)  ОВ C 142, стр. 38.


Top