Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0424

Дело T-424/14: Жалба, подадена на 11 юни 2014 г.  — ClientEarth/Комисия

OJ C 303, 8.9.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/34


Жалба, подадена на 11 юни 2014 г. — ClientEarth/Комисия

(Дело T-424/14)

2014/C 303/43

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ClientEarth (Лондон, Англия) (представители: O. Brouwer, F. Heringa и J. Wolfhagen, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на ответника, с което се отказва да се предостави достъп до документи, поискани от жалбоподателя на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, съобщено на жалбоподателя на 3 април 2014 г. с писмо номер SG.B.4/LR/rc — sg.dsg2.b.4(2014) 1028887,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателя съгласно член 87 от Процедурния правилник на Общия съд, включително съдебните разноски на всички встъпили страни.

Правни основания и основни доводи

С настоящата си жалба жалбоподателят иска отмяна на решението на Комисията, с което се отказва достъп до доклада на Комисията за оценка на въздействието, както и до становището на Комитета по оценка на въздействието за достъп до правосъдие по въпросите на околната среда относно прилагането на трети стълб от Орхуската конвенция в правото на Европейския съюз и в правото на държавите членки.

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от твърденията, че не следва да се прилага член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001 (1), както и че Комисията не е изложила мотиви. Според жалбоподателя Комисията погрешно е тълкувала и неправилно се е позовала на изключението за достъп до документи по член 4, параграф 3, първа алинея, тъй като исканите документи следва да се разграничават от процеса на вземане на решения от Комисията. Освен това жалбоподателят твърди, че Комисията не е изложила мотиви за прилагане на член 4, параграф 3, първа алинея.

2.

Второто правно основание е изведено от твърденията за неправилно приложение на член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001 и за липса на мотиви. Според жалбоподателя дори да се прилага член 4, параграф 3, първа алинея, Комисията не е установила, че оповестяването на исканите документи би засегнало процеса на вземане на решения от Комисията и не е изложила съответни обяснения относно това.

3.

Третото правно основание е изведено от твърденията за неправилно прилагане на критерия за по-висш обществен интерес по член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001 и от липсата на мотиви. Според жалбоподателя дори и да се прилага член 4, параграф 3, първа алинея, Комисията неправилно е приложила и погрешно е тълкувала сравнителния критерий за по-висш обществен интерес и не е посочила, че е нямало по-висш обществен интерес от оповестяването на исканите документи. Освен това жалбоподателят твърди, че в това отношение Комисията не е изложила достатъчно мотиви.


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


Top