EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0375

Дело T-375/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г.  — Al Naggar/Съвет

OJ C 245, 28.7.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/25


Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Al Naggar/Съвет

(Дело T-375/14)

2014/C 245/34

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Кайро, Египет) (представители: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe и A. Yehia, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателката иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение 2014/153, доколкото продължава до 22 март 2015 г. ограничителните мерки срещу жалбоподателката, която е посочена в Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателката излага пет правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушение на член 1 от Решение 2011/172 (1), доколкото самата жалбоподателка не е била призната, нито дори идентифицирана, като отговорна за присвояване на публични средства, а била засегната от ограничителните мерки само поради факта, че е съпруга на Ahmed Abdelaziz Ezz („г-н Ezz“).

2.

Второто правно основание е изведено от нарушение на член 6 ДЕС, разглеждан във връзка с членове 2 и 3 ДЕС и членове 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото Решение 2014/153 (2) почивало погрешно на необоримата презумпция, че не съществува опасност от нарушение на основните права на жалбоподателката във водените срещу нея производства в Египет.

3.

Третото правно основание е изведено от нарушение на членове 7, 16 и 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото Решение 2014/153 водело до непропорционално ограничаване на правото на личен живот, на правото на собственост и на свободата на стопанска инициатива на жалбоподателката.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от нарушение на членове 41, 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото в Решение 2014/153 не били изложени адекватни и достатъчни мотиви и то било прието в нарушение на правото на жалбоподателката да бъде изслушана.

5.

Петото правно основание е изведено от явна грешка в преценката, доколкото (i) жалбоподателката не е била обект на каквото и да е съдебно разследване на основание присвояване на публични средства; (ii) действията на г-н Ezz представлявали нормално поведение в деловия свят и поради това не можели да се считат като присвояване на публични средства и (ii) към момента на приемането на Решение 2014/153, Съветът не бил взел предвид факта, че три години след приемането на първите мерки, правното положение на г-н Ezz ще продължи да бъде най-малкото несигурно.


(1)  Решение 2011/172/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет (ОВ L 76, стр. 63).

(2)  Решение 2014/153/ОВППС на Съвета от 20 март 2014 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет (ОВ L 85, стр. 9).


Top