EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0337

Дело T-337/14: Жалба, подадена на 8 май 2014 г.  — „Резон“ ООД/СХВП — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

OJ C 245, 28.7.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/24


Жалба, подадена на 8 май 2014 г. — „Резон“ ООД/СХВП — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Дело T-337/14)

2014/C 245/32

Език на жалбата: български

Страни

Жалбоподател:„Резон“ ООД (София, България) (представители: П. Кънчев и Т. Игнатова, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: mobile.international GmbH (Dreilinden, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 19 февруари 2014 г. по преписка R 950/2013-1,

да уважи исканията му, направени пред отделите и съставите на СХВП,

да уважи изцяло искането му за обявяване за недействителна на търговската марка на Общността на mobile.international GmbH,

да му присъди възстановяване на разноските,

да допусне назначаването на вещи лица за представяне на писмено заключение по свързаните с доказването въпроси в жалбата.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: словна марка „mobile.de proMotor“ за услуги от класове 35, 38, 41 и 42 — регистрация на марка на Общността № 4 896 643.

Притежател на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: жалбоподателят.

Основание на искането за обявяване на недействителност: относително основание за недействителност по член 53, параграф 1 във връзка с член 8, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009.

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 76 от същия и с правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95; нарушение на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009; колизия с оглед на разширяването на ЕС на регистрираната по-късно марка на Общността с регистрирана по-ранно национална марка.


Top