EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0212

Дело T-212/14: Жалба, подадена на 31 март 2014 г.  — PSL/СХВП — Consortium Ménager Parisien (Изображение на часовник)

OJ C 245, 28.7.2014, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/17


Жалба, подадена на 31 март 2014 г. — PSL/СХВП — Consortium Ménager Parisien (Изображение на часовник)

(Дело T-212/14)

2014/C 245/23

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: PSL Ltd (Коулун, Хонконг) (представители: R. Dissmann и J. Bogatz, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Consortium Ménager Parisien (Париж, Франция)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на трети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 20 януари 2014 г. по преписка R 1495/2012-3,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски, свързани с производството пред Общия съд, и разноските, свързани с производството по обжалване пред СХВП.

Основания и основни доводи

Регистриран промишлен дизайн на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: промишлен дизайн, изобразяващ часовник, за стоки от клас 10-02 — промишлен дизайн на Общността № 1 6 00  560-0001.

Притежател на промишления дизайн на Общността: жалбоподателят.

Страна, която иска обявяване на недействителността на промишления дизайн на Общността: Consortium Menager Parisien.

Основание на искането за обявяване на недействителност: липса на оригиналност по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002.

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането за обявяване на недействителност.

Решение на апелативния състав: отменя обжалваното решение и обявява спорния промишлен дизайн за недействителен.

Изложени основания: нарушение на член 6 от Регламент № 6/2002.


Top