EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0233

Дело C-233/14: Иск, предявен на 12 май 2014 г.  — Европейска комисия/Кралство Нидерландия

OJ C 245, 28.7.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/6


Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия

(Дело C-233/14)

2014/C 245/08

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. van Beek и C. Gheorghiu)

Ответник: Кралство Нидерландия

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда,

да установи, че Кралство Нидерландия не е изпълнило задълженията си по член 18 ДФЕС (във връзка с член 20 ДФЕС и член 21 ДФЕС), както и по член 24, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, като е ограничило възможността при използване на обществения транспорт студентите, които учат в Нидерландия да ползват намаление на цените на билетите до нидерландските студенти, които в Нидерландия са записани в частна или публична учебна институция и до студентите от други държави членки, които в Нидерландия се включват към заетите лица или са придобили там право на постоянно пребиваване,

да се осъди Кралство Нидерландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.

Докато нидерландските студенти могат да ползват студентска карта за обществения транспорт (наричана по-нататък „OV-studentenkaart“), с която в Нидерландия те могат да използват обществения транспорт безплатно или при намалена тарифа, студентите от другите държави членки, които в Нидерландия нито се включват към заетите лица, нито са придобили право на постоянно пребиваване, трябва да плащат пълната тарифа за този транспорт.

2.

Според Комисията нидерландските законови разпоредби водят до пряка дискриминация въз основа на гражданството, тъй като гражданите на Европейския съюз, които не са нидерландски граждани, биват третирани по-неблагоприятно от нидерландските граждани. Поради това Нидерландия не е изпълнила задълженията си по член 18 ДФЕС във връзка с член 20 ДФЕС и член 21 ДФЕС.

3.

Освен това е налице пряка дискриминация въз основа на гражданството, когато националната правна уредба, независимо че е формулирана неутрално, фактически поставя в по-неблагоприятно положение много по-голям процент от определени лица, освен ако разликата в третирането е обоснована от обективни фактори, които нямат връзка с дискриминацията въз основа на гражданството.

4.

Тъй като в рамките на програмата „Еразъм“ идват повече на брой чуждестранни студенти в Нидерландия в сравнение с нидерландските студенти, които решават да завършат изцяло обучението си в чужбина, и на последно посочената група от студенти вместо „OV-studentenkaart“ се предоставя „преносимо финансиране за обучение“ в размер на 89,13 EUR месечно (стойност за 2013 г.), в крайна сметка само чуждестранните студенти в Нидерландия не получават нито плащане, нито облага под формата на „OV-studentenkaart“. Според Комисията това е пряка дискриминация по член 24 от Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки.

5.

Тъй като понастоящем Нидерландия не е предприела всички мерки да прекрати различното третиране на чуждестранните студенти по отношение на възможността да ползват студентска карта за обществения транспорт („OV-studentenkaart“), Комисията стига до извода, че Нидерландия не е изпълнила задълженията си по член 18 ДФЕС (във връзка с член 20 ДФЕС и член 21 ДФЕС), както и по член 24, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО.


(1)  Директива от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ, L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).


Top