EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/227/09

Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2014 г. — Обучение за борба с измамите

OJ C 227, 17.7.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 227/14


ПРОГРАМА ХЕРКУЛЕС III

Покана за представяне на предложения — 2014 г.

Обучение за борба с измамите

2014/C 227/09

1.   Въведение и цели

Общата цел на програма „Херкулес III“ е защитата на финансовите интереси на Съюза, като по този начин се повишава конкурентоспособността на икономиката на Съюза и се осигурява защита на парите на данъкоплатците, както е определено в член 3 от програмата.

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да бъдат предоставени безвъзмездни средства за организирането на целево специализирано обучение и семинари за обучение в областта на анализа на риска, както и подходящи конференции с цел защита на финансовите интереси на Съюза, като същевременно с това бъде постигнато равностойно ниво на защита в рамките на Съюза.

Комисията (OLAF) ще отпуска безвъзмездни средства за действия, които имат за цел:

обмен на опит и най-добри практики между съответните органи в участващите държави, включително специализираните правоприлагащи служби, както и с представители на международни организацииq

разпространение на знания, по-специално относно по-доброто идентифициране на риска за целите на разследването.

Действията могат да бъдат осъществени чрез организирането на: конференции, семинари, колоквиуми, курсове, електронно обучение и симпозиуми, работни срещи, практическо обучение и обмен на персонал, обмен на най-добри практики (включително относно оценката на риска от измами).

2.   Допустими кандидати

Както е определено в член 6 от програмата, кандидатите трябва да бъдат:

национални или регионални административни структури на държава членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюзаq

или

научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка или участваща държава и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

В член 7, параграф 2 от програмата се определят участващите държави, различни от държавите членки.

3.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият размер на бюджета, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, е около 900 000 EUR.

Съфинансиране от страна на ЕС ще се предоставя за най-много 80 % от общия размер на допустимите разходи.

Предложението трябва да се отнася до проект, който започва най-рано на 13 април 2015 г. и завършва най-късно на 31 декември 2015 г. или преди тази дата.

4.   Краен срок

Предложенията трябва да бъдат подадени до Комисията не по-късно от:

понеделник, 15 септември 2014 г.

5.   Допълнителна информация

Можете да намерите пълния текст на поканата за представяне на предложения, формуляра за кандидатстване и свързаните с тях документи на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Предложенията трябва да отговарят на изискванията, посочени в гореспоменатите текстове, като се използват предоставените формуляри.


Top