Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0198

Дело T-198/12: Решение на Общия съд от 14 май 2014 г.  — Германия/Комисия (Сближаване на законодателствата — Директива 2009/48/EО — Безопасност на детските играчки — Гранични стойности за нитрозамините и нитрозиращите вещества, оловото, бария, арсена, антимона и живака в детските играчки — Решение на Комисията да не одобри изцяло оставянето в сила на дерогиращите ги национални разпоредби — Ограничено във времето одобряване — Доказване на по-високо равнище на защита на здравето на човека, осигурено от националните разпоредби)

OJ C 202, 30.6.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/20


Решение на Общия съд от 14 май 2014 г. — Германия/Комисия

(Дело T-198/12) (1)

((Сближаване на законодателствата - Директива 2009/48/EО - Безопасност на детските играчки - Гранични стойности за нитрозамините и нитрозиращите вещества, оловото, бария, арсена, антимона и живака в детските играчки - Решение на Комисията да не одобри изцяло оставянето в сила на дерогиращите ги национални разпоредби - Ограничено във времето одобряване - Доказване на по-високо равнище на защита на здравето на човека, осигурено от националните разпоредби))

2014/C 202/24

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители: T. Henze и A. Wiedmann)

Ответник: Европейска комисия (представители: M. Patakia и G. Wilms)

Предмет

Искане за частична отмяна на решение 2012/160/EС на Комисията от 1 март 2012 г. относно националните разпоредби, нотифицирани от правителството на Федерална република Германия, с които се запазват граничните стойности за олово, барий, арсен, антимон, живак, нитрозамини и нитрозиращи вещества в детските играчки, след като започне да се прилага Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (OВ L 80, стр. 19)

Диспозитив

1)

Липсва основание за постановяване на решение по законосъобразността на Решение на Комисията 2012/160/ЕС от 1 март 2012 година относно националните разпоредби, нотифицирани от федералното правителство на Германия, с които се запазват граничните стойности за олово, барий, арсен, антимон, живак, нитрозамини и нитрозиращи вещества в детските играчки след като започне да се прилага Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки.

2)

Отменя член 1, втора алинея от Решение 2012/160 в частта, в която той ограничава одобрението на националните разпоредби за определяне на граничните стойности за оловото до 21 юли 2013 г.

3)

Отхвърля жалбата в останалата част.

4)

Европейската комисия понася собствените си съдебни разноски и половината от направените от Федерална република Германия съдебни разноски.


(1)  ОВ C 200, 7.7.2012 г.


Top