Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0458

Съединени дела T-458/10 T-467/10 и T-471/10: Решение на Общия съд от 13 май 2014 г.  — McBride и др./Комисия (Рибарство — Мерки за опазване на рибните ресурси — Преструктуриране на отрасъла — Искания за увеличаване на целите на многогодишната програма за ориентиране с оглед на повишаването на безопасността на борда — Искане от страна на Ирландия, което се отнася до различни кораби — Решение, прието след отмяна от страна на Общия съд на първоначалното решение по същото производство — Ново решение за отхвърляне — Липса на компетентност на Комисията)

OJ C 202, 30.6.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/18


Решение на Общия съд от 13 май 2014 г. — McBride и др./Комисия

(Съединени дела T-458/10 T-467/10 и T-471/10) (1)

((Рибарство - Мерки за опазване на рибните ресурси - Преструктуриране на отрасъла - Искания за увеличаване на целите на многогодишната програма за ориентиране с оглед на повишаването на безопасността на борда - Искане от страна на Ирландия, което се отнася до различни кораби - Решение, прието след отмяна от страна на Общия съд на първоначалното решение по същото производство - Ново решение за отхвърляне - Липса на компетентност на Комисията))

2014/C 202/22

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Peter McBride (Downings, Ирландия) (Дело T-458/10); Hugh McBride (Downings) (T-459/10); Mullglen Ltd (Largy, Ирландия) (T-460/10); Cathal Boyle (Fiafannon, Ирландия) (Дело T-461/10); Thomas Flaherty (Kilronan, Ирландия) (Дело T-462/10); Ocean Tawlers Ltd (Killybegs, Ирландия) (Дело T-463/10); Patrick Fitzpatrick (Killeany, Ирландия) (Дело T-464/10); Eamon McHugh (Killybegs) (Дело T-465/10); Eugene Hannigan (Killybegs) (Дело T-466/10); Larry Murphy (Castletownbere, Ирландия) (Дело T-467/10); Brendan Gill (Lifford, Ирландия) (Дело T-471/10) (представители: първоначално A. Collins, SC, N. Travers, barrister, и D. Barry, solicitor, впоследствие N. Travers, D. Barry и E. Barrington, barrister)

Ответник: Европейска комисия (представители: по дела T-458/10 — T-467/10, първоначално K. Banks, A. Bouquet и A. Szmytkowska, впоследствие A. Bouquet и A. Szmytkowska, подпомагани от B. Doherty, barrister, и по дело T-471/10, A. Bouquet и A. Szmytkowska, подпомагани от B. Doherty)

Предмет

Искане за отмяна на решения C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 и C (2010) 4752 на Комисията от 13 юли 2010 г., с които се отхвърля искането на Ирландия за увеличаване на целите на многогодишната програма за ориентиране IV за периода от 1 януари 1997 г. до 31 декември 2001 г., за да се вземат предвид подобренията в областта на безопасността по отношение на корабите Peader Elaine II, Heather Jane II, Pacelli, Marie Dawn, Westward Isle, Golden Rose, Shauna Ann, Antartic, Niamh Eoghan, Menhaden и Brendelen, притежавани съответно от г-н Peter McBride, г-н Hugh McBride, Mullglen, г-н Boyle, г-н Flaherty, Ocean Trawlers, г-н Fitzpatrick, г-н. McHugh, г-н Hannigan, г-н Murphy и от г-н Gill, които решения са приети след отмяната на Решение 2003/245/ЕО на Комисията от 4 април 2003 г. относно получените от Комисията искания за увеличаване на целите на МПО IV с оглед подобряване на безопасността, мореплаването, хигиената, качеството на продуктите и условията на труд за корабите с обща дължина по-голяма от 12 метра (ОВ L 90, стр. 48) с Решение на Съда от 17 април 2008 г. по дело Flaherty и др./Комисия (C 373/06 P, C 379/06 P и C 382/06 P, Сборник, стр. I 2649) и Решение на Общия съд от 13 юни 2006 г. по дело Boyle и др./Комисия (T 218/03 — T 240/03, Recueil, стр. II 1699)

Диспозитив

1)

Отменя решения C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 и C (2010) 4752 на Комисията от 13 юли 2010 г., с които се отхвърля искането на Ирландия за увеличаване на целите на многогодишната програма за ориентиране IV, за да се вземат предвид подобренията в областта на безопасността по отношение на корабите на жалбоподателите.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 328, 4.12.2010 г.


Top