Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0207

Дело C-207/14: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 25 април 2014 г.  — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Република Словения — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

OJ C 202, 30.6.2014, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/15


Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 25 април 2014 г. — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Република Словения — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

(Дело C-207/14)

2014/C 202/17

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

Ответник: Република Словения — Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли разпоредбата на член 8, параграф 2 от Директива 2009/54/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че „натурална минерална вода от един и същ извор“:

a)

означава вода от една и съща отделна точка на излизане на повърхността, а не вода, която се добива от различни точки на излизане на повърхността, макар и да е вода, чийто извор е в рамките на същия водоносен хоризонт на същия подземен воден обект по смисъла на определението на понятията „водоносен хоризонт“ и „подземен воден обект“, съдържащо се в Директива 2000/60/ЕО (2);

б)

означава вода от една и съща отделна точка на излизане на повърхността, а не вода, която се добива от различни точки на излизане на повърхността, макар и да е вода, чийто извор е в рамките на същия водоносен хоризонт на същия подземен воден обект по смисъла на определението на понятията „водоносен хоризонт“ и „подземен воден обект“, съдържащо се в Директива 2000/60/ЕО, при положение чe с това определение се отчитат и обстоятелства като разстоянието между точките на излизане на повърхността, тяхната дълбочина, специфичните качества на водата от отделна точка на излизане на повърхността (например химичен и микробиологичен състав), хидравличната свързаност между точките на излизане на повърхността, отвореният или затвореният характер на водоносния хоризонт;

в)

означава всички води, чийто извор е в рамките на същия водоносен хоризонт на същия подземен воден обект по смисъла на определението на понятията „водоносен хоризонт“ и „подземен воден обект“, съдържащо се в Директива 2000/60/ЕО, независимо от това, че изтичат на повърхността от няколко точки на излизане на повърхността;

г)

означава всички води, чийто извор е в рамките на същия водоносен хоризонт на същия подземен воден обект по смисъла на определението на понятията „водоносен хоризонт“ и „подземен воден обект“, съдържащо се в Директива 2000/60/ЕО, независимо от това, че изтичат на повърхността от няколко точки на излизане на повърхността, при положение че с това определение се отчитат и обстоятелства като разстоянието между точките на излизане на повърхността, тяхната дълбочина, специфичните качества на водата от отделна точка на излизане на повърхността (например химичен и микробиологичен състав), хидравличната свързаност между точките на излизане на повърхността, отвореният или затвореният характер на водоносния хоризонт?

2.

В случай че не може да се приеме нито едно от предложенията за отговор на първия въпрос, трябва ли тълкуването на израза „натурална минерална вода от един и същ извор“ да се основава на обстоятелства като разстоянието между точките на излизане на повърхността, тяхната дълбочина, специфичните качества на водата от отделна точка на излизане на повърхността, хидравличната свързаност между точките на излизане на повърхността, отвореният или затвореният характер на водоносния хоризонт?


(1)  ОВ L 164, 26.6.2009, стр. 45

(2)  ОВ L 327, 22.12.2000, стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 15, том 6, стр. 193.


Top