Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0187

Дело C-187/14: Преюдициално запитване от the Østre Landsret (Дания), постъпило на 16 април 2014 г.  — Skatteministeriet/DSV Road A/S

OJ C 202, 30.6.2014, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/12


Преюдициално запитване от the Østre Landsret (Дания), постъпило на 16 април 2014 г. — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Дело C-187/14)

2014/C 202/13

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteministeriet

Ответник: DSV Road A/S

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 203, параграф 1 от Митническия кодекс (1) да се тълкува в смисъл, че при положение като това в главното производство, е налице отклоняване от митнически надзор, ако се приеме, че (a) всеки от двата създадени съответно през 2007 и 2008 г. транзита се отнася до едни и същи стоки или (б) не може да се документира, че са били същите стоки?

2)

Следва ли член 204 от Митническия кодекс (2) да се тълкува в смисъл, че в положение като това в главното производство възниква митническо задължение, ако се приеме, че (a) всеки от двата създадени съответно през 2007 и 2008 г. транзита се отнася до едни и същи стоки или (б) не може да се документира, че са били същите стоки?

3)

Следва ли член 859 от разпоредбите за прилагане (3) да се тълкува в смисъл, че при обстоятелствата в главното производство е налице нарушение на задължения, които нямат сериозни последици за същинското развитие на митническия режим, ако се приеме, че (a) всеки от двата създадени съответно през 2007 и 2008 г. транзита се отнася до едни и същи стоки или (б) не може да се документира, че са били същите стоки?

4)

Може ли първата държава членка, в която стоките са били внесени да откаже приспадане на ДДС от данъчнозадълженото лице, определено от държавата членка по приспадането на ДДС при внос, съгласно член 168, буква д) oт Директивата за ДДС (4), когато за плащането на ДДС при внос е задължен превозвачът на въпросните стоки, който не е вносителят и собственикът на стоките, а извършва обикновен превоз и отговаря за митническото освобождаване като част от задълженията по спедиционните сделки, за които се дължи ДДС?


(1)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен (ОВ, L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен (ОВ, L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен (ОВ, L 253, 1993 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3).

(4)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347, 11.12.2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 200 г., глава 9, том 3, стр. 7).


Top