Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0179

Дело C-179/14: Жалба, подадена на 10 април 2014 г.  — Комисия/Унгария

OJ C 202, 30.6.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/10


Жалба, подадена на 10 април 2014 г. — Комисия/Унгария

(Дело C-179/14)

2014/C 202/12

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: A. Tokár и E. Montaguti)

Ответник: Унгария

Искания на жалбоподателя

Комисията моли Съда:

1.

Да обяви, че Унгария е нарушила Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (1), въвеждайки и оставяйки в сила системата на картата SZÉP, уредена с Декрет 55/2011 от 12 април и изменена със Закон CLVI от 2011 г., доколкото:

член 13 от Декрета относно картата SZÉP, тълкуван във връзка с член 2, параграф 2, буква d) от Закон XCVI от 1993 г., член 2, буква b) от Закон CXXXII от 1997т. и член 1, член 2, параграфи 1 и 2, член 55, параграфи 1 и 3, и член 64, параграф 1 от Закон IV от 2006 г., изключва възможността клоновете на дружества да издават картата SZÉP, като по този начин нарушава предвиденото в член 14, точка 3 и член 15, параграф 2, буква б) от Директива 2006/123;

член 13 от Декрета относно картата SZÉP, тълкуван във връзка с член 1, член 2, параграфи 1 и 2, член 55, параграфи 1 и 3, и член 64, параграф 1, от Закон IV от 2006 г., член 2, параграф 2, буква d) от Закон XCVI от 1993 г. и член 2, буква b) от Закон CXXXII от 1997 г. не признава за целите на изпълнението на изискванията по член 13, букви a), b) и c) от Декрета относно картата SZÉP, дейността на онези групи дружества, чието дружество майка не е учредено в съответствие с унгарското право и чийто членове нямат формата на дружество по унгарското право, като по този начин нарушава предвиденото в член 15, параграф 1, параграф 2, буква б) и параграф 3 от Директива 2006/123;

член 13 от Декрета относно картата SZÉP, тълкуван във връзка с член 1, член 2, параграфи 1 и 2, член 55, параграфи 1 и 3, и член 64, параграф 1 от Закон IV от 2006 г., член 2, параграф 2, буква d) от Закон XCVI от 1993 г. и член 2, буква б) от Закон CXXXII от 1997 г. запазва възможността за банките и другите кредитни институции да издават картата SZÉP, тъй като само тези учреждения могат да изпълнят условията по член 13 от декрета, с което се нарушава член 15, параграф 1, параграф 2, буква г) и параграф 3 от Директива 2006/123;

член 13 от Декрета относно картата SZÉP е в разрез с член 16 от Директива 2006/123, тъй като изисква наличието на обект в Унгария за издаването на картата SZÉP.

2.

При условията на евентуалност да се обяви, че въведената с Декрет 55/2011 от 12 април система на картата SZÉP е в разрез с членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, доколкото посочените в точка 1 предписания на Директива 2006/123 не се явяват приложими към разпоредбите, споменати в тази точка.

3.

Да се обяви, че системата за купони за храна Erzsébet, уредена със Закон CLVI от 2011 г. и със Закон CIII от 2012 г., и която въвежда монопол в полза на публичните организации за издаването на купони за студена храна, е влязла в сила без съответен преходен период или необходимите преходни мерки, е в разрез с членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, доколкото членове 1, 5 и 477 от Закон CLVI от 2011 г. и член 2, параграфи 1 и 2, членове 6 и 7 от Закон CIII от 2012 г. въвеждат непропорционални ограничения.

4.

да се осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

През 2011 г. Унгария изменя правната уредба относно издаването на купони за студена и топла храна, свободно време и занимания, предоставяни от работодателите на работниците като допълнителни предимства и имащи по-благоприятен данъчен и социалноосигурителен режим. Тази нова правна уредба влиза в сила на 1 януари 2012 г. без съответен преходен период. Преди тези изменения националната уредба не е предвиждала специфични или специални условия във връзка с издаването на подобни купони за храна, както и във връзка с тяхната форма. Вследствие на тези изменения една публична институция, Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (Унгарска национална фондация за свободното време), придобива монополна позиция за издаването на купони за топла храна на хартиен носител и на купони за студена храна на хартиен носител или в електронен формат. Така правната уредба предвижда особено строги условия за издаването на купони за топла храна, свободно време и занимания, които оттук нататък могат да се издават само в електронен формат. Оспорваните мерки водят до изключването на оператори, които действат на този пазар от години, ограничават достъпа до пазара на нови оператори и пречат на свободното доставяне на услуги. Впрочем системата на картата SZÉP de facto запазва пазара за три големи групи банки, учредени в съответствие с унгарското право, докато издаването на купони Erzsébet е единствено възможно в рамките на държавния монопол. Фактът, че приходите на публичната институция, която разполага с този монопол, са предназначени да покрият социални разходи, не представлява достатъчно оправдание за въведените ограничения. В съответствие с релевантните разпоредби на ДФЕС и на Директива 2006/123 ограничения на свободата на установяване и на свободното предоставяне на услуги могат да се въвеждат само ако тези ограничения не са дискриминационни, отговарят на общия интерес и отговарят на изискванията за необходимост и пропорционалност.


(1)  Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13,том 58, стр. 50).


Top