Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0043

Дело C-43/12: Решение на Съда (голям състав) от 6 май 2014 г.  — Европейска комисия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Директива 2011/82/ЕС — Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата — Избор на правното основание — Член 87, параграф 2, буква а) ДФЕС — Член 91 ДФЕС — Запазване на правните последици на директивата в случай на отмяна)

OJ C 202, 30.6.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/2


Решение на Съда (голям състав) от 6 май 2014 г. — Европейска комисия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-43/12) (1)

((Жалба за отмяна - Директива 2011/82/ЕС - Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата - Избор на правното основание - Член 87, параграф 2, буква а) ДФЕС - Член 91 ДФЕС - Запазване на правните последици на директивата в случай на отмяна))

2014/C 202/02

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: T. van Rijn и R. Troosters)

Ответници: Европейски парламент (представители: F. Drexler, A. Troupiotis и K. Zejdová), Съвет на Европейския съюз (представители: J. Monteiro и E. Karlsson)

Встъпили страни в подкрепа на ответниците: Кралство Белгия (представители: J.-C. Halleux, T. Materne, подпомагани от S. Rodrigues и F. Libert, avocats), Ирландия (представители: E. Creedon, подпомагана от N. Travers, BL), Унгария (представители: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó и K. Molnár), Република Полша (представители: B. Majczyna и M. Szpunar), Словашка република (представител: B. Ricziová), Кралство Швеция (представители: A. Falk и C. Stege), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: C. Murrell и S. Behzadi-Spencer, подпомагани от J. Maurici и J. Holmes, barristers)

Предмет

Жалба за отмяна — Директива 2011/82/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 288, стр. 1) — Избор на правно основание — Замяна на предложеното правно основание от областта на общата транспортна политика с друго, спадащо към областта на полицейското сътрудничество — Цел за подобряване на безопасността по пътищата — Запазване на правните последици на директивата в случай на отмяна

Диспозитив

1)

Отменя Директива 2011/82/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.

2)

Правните последици на Директива 2011/82 се запазват до влизането в сила в разумен срок, който не може да бъде по-дълъг от дванадесет месеца, считано от датата на постановяване на настоящото решение, на нова директива, почиваща на правилното правно основание, а именно член 91, параграф 1, буква в) ДФЕС.

3)

Осъжда Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз да заплатят съдебните разноски.

4)

Кралство Белгия, Ирландия, Унгария, Република Полша, Словашката република, Кралство Швеция, както и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 98, 31.3.2012 г.


Top