Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0107

Дело T-107/11 P: Решение на Общия съд от 4 декември 2013 г. — ETF/Schuerings (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Договор за неопределено време — Решение за прекратяване — Компетентност на Съда на публичната служба — Членове 2 и 47 от Условията за работа на другите служители — Задължение за полагане на грижа — Понятие за интерес на службата — Забрана за произнасяне ultra petita — Право на защита)

OJ C 24, 25.1.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/18


Решение на Общия съд от 4 декември 2013 г. — ETF/Schuerings

(Дело T-107/11 P) (1)

(Обжалване - Публична служба - Срочно наети служители - Договор за неопределено време - Решение за прекратяване - Компетентност на Съда на публичната служба - Членове 2 и 47 от Условията за работа на другите служители - Задължение за полагане на грижа - Понятие за интерес на службата - Забрана за произнасяне ultra petita - Право на защита)

2014/C 24/31

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейската фондация за обучение (ETF) (представител: L. Levi, avocat)

Друга страна в производството: Gisela Schuerings (представител: N. Lhoëst, avocat)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателя: Европейска комисия, (представители: J. Currall и D. Martin), Европейска агенция по лекарствата (EMA), (представители: първоначално V. Salvatore, впоследствие T. Jabłoński), Европейска агенция за околна среда (ЕАОС), (представител: O. Cornu), Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), (представител: P. Goudou), Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), (представител: E. Maurage), Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT), (представители: J. Rikkert и M. Garnier), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), (представител: M. Sprenger), Европейска агенция по химикалите (ECHA), (представител: M. Heikkilä, и Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), (представител: D. Detken).

Предмет

Жалба срещу Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 9 декември 2010 г. по дело Schuerings/ETF (F-87/08, все още непубликувано в Сборника), с която се иска отмяната на това решение.

Диспозитив

1.

Отменя Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 9 декември 2010 г. по дело Schuerings/ETF (F-87/08) в частта, в която отменя решение на Европейската фондация за образование (ETF) от 23 октомври 2007 г. за прекратяване на договора за неопределен срок като срочно нает служител на г-жа Gisela Schuerings и съответно искането ѝ за обезщетение за претърпените имуществени вреди е отхвърлено като преждевременно предявено.

2.

Отхвърля жалбата в останалата част.

3.

Връща делото за ново разглеждане на Съда на публичната служба.

4.

Общият съд не се произнася по въпроса за разноските.


(1)  ОВ C 139, 7.5.2011 г.


Top