Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0604

Дело C-604/13 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2013 г. от Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG срещу Решението на Общия съд (четвърти състав) от 16 септември 2013 г. по дело T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Европейска комисия

OJ C 24, 25.1.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/13


Жалба, подадена на 25 ноември 2013 г. от Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG срещу Решението на Общия съд (четвърти състав) от 16 септември 2013 г. по дело T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Европейска комисия

(Дело C-604/13 P)

2014/C 24/24

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (представители: H. Janssen и T. Kapp, адвокат)

Други страни в производството: Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени изцяло Решение на Общия съд на Европейския съюз (четвърти състав) от 16 септември 2013 г. по дело T-386/10, както и Решение K(2010) 4185 окончателен на ответника от 23 юни 2010 г. по преписка COMP/39.092 — Санитарни инсталации за бани, доколкото последното решение се отнася до жалбоподателя,

при условията на евентуалност, да се намали съответно размерът на глобата, наложена на жалбоподателя с обжалваното решение,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва следните правни основания.

На първо място, Общият съд е нарушил член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (1), принципа на конкретност, принципа на равно третиране, както и принципа на пропорционалност, като е изтълкувал член 23, параграф 2, второ изречение от Регламент № 1/2003 като горна граница и поради това е отказал да приеме, че установеният от Комисията размер на глобата е незаконосъобразен и е постановил, че не е в състояние законосъобразно да намали размера на глобата.

На второ място, Общият съд е нарушил член 23, параграф 3 от Регламент № 1/2003, тъй като е отказал да приеме незаконосъобразността на Ръководните начала от 2006 г., които не отчитат продължителността и тежестта на нарушенията на предприятия, които произвеждат само един продукт.

На трето място, Съдът не е забелязал, че съгласно точка 37 от Ръководните начала от 2006 г. ответникът е трябвало да упражни правото си на преценка по начин, че да наложи глоба с размер под границата от 10 % на предприятие, което произвежда само един продукт.

Освен това Общият съд е нарушил забраната за обратно действие, като е приел за законосъобразно изчисляването на глобата от страна на ответника въз основа на Ръководните начала за 2006 г.

В допълнение Общият съд е допуснал грешки при изчисляването на наложената на жалбоподателя глоба, а именно предвид географския обхват, участието в само една от три групи продукти и второстепенната роля на жалбоподателя

На последно място Общият съд е нарушил принципа за разумния срок на производството.


(1)  ОВ L 1, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1 стр. 167.


Top