Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0523

Дело C-523/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundessozialgericht (Германия) на 3 октомври 2013 г. — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

OJ C 24, 25.1.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/2


Преюдициално запитване, отправено от Bundessozialgericht (Германия) на 3 октомври 2013 г. — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

(Дело C-523/13)

2014/C 24/02

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundessozialgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Walter Larcher

Ответник: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

Преюдициални въпроси

1.

Допуска ли установеният в член 39, параграф 2 ЕО (понастоящем член 45, параграф 2 ДФЕС) и в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 (1) принцип на равно третиране национална правна разпоредба, съгласно която, за да се отпусне пенсията за старост след работа на непълно работно време в периода преди пенсионирането, е необходимо работата на непълно работно време в периода преди пенсионирането да е извършвана в съответствие с националните правни разпоредби на същата, а не на друга държава членка?

2.

При утвърдителен отговор, какви изисквания поставя предвиденият в член 39, параграф 2 ЕО (понастоящем член 45, параграф 2 ДФЕС) и в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 принцип на равно третиране по отношение на равното третиране на извършваната в съответствие с правните разпоредби на другата държава членка работа на непълно работно време в периода преди пенсионирането като предпоставка за правото на пенсия за старост по националното право:

а)

необходимо ли е да се направи сравнителен анализ на предпоставките за работа на намалено работно време в периода преди пенсионирането?

б)

При утвърдителен отговор, достатъчно ли е функцията и организацията на работата на намалено работно време в периода преди пенсиониране по същество да са еднакво уредени?

в)

Или е необходимо в двете държави членки предпоставките за работа на намалено работно време в периода преди пенсионирането да са еднакво уредени?


(1)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26).


Top