Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0433

Дело C-433/13: Иск, предявен на 31 юли 2013 г. — Европейска комисия/Словашка република

OJ C 336, 16.11.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 336, 16.11.2013, p. 6–6 (HR)

16.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/6


Иск, предявен на 31 юли 2013 г. — Европейска комисия/Словашка република

(Дело C-433/13)

2013/C 336/15

Език на производството: словашки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Tokár и F. Schatz)

Ответник: Словашка република

Искания на ищеца

Европейската комисия моли Съда:

да постанови, че като не е предоставила на правоимащите лица, пребиваващи в различна от Словашката република държава членка, предвидените в Закон № 447/2008 Z.z. добавка за чужда помощ, добавка за социална интеграция и добавка за компенсиране на допълнителните разходи, Словашката република не е изпълнила задълженията си по член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз и по член 7 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (1);

да осъди Словашката република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията твърди, че предвидените в Закон № 447/2008 Z.z. добавка за чужда помощ, добавка за социална интеграция и добавка за компенсиране на допълнителните разходи са обезщетения за болест по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент № 883/2004, които следва да бъдат изплащани и на оправомощените лица, пребиваващи извън съответната държава членка (в настоящия случай, Словашката република). Следователно вътрешното право не може да ограничава правото на оправомощените лица, пребиваващи извън Словашката република, да получават тези добавки. Ето защо вътрешното право на Словашката република, което предвижда такова ограничение, противоречи на член 48 ДФЕС и на членове 7 и 21 от Регламент № 883/2004.


(1)  ОВ L 166, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82 и поправка в OB L 33, 7.2.2008 г., стр. 12.


Top