Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1217(03)

Известие на вниманието на лицата, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета

OJ C 369, 17.12.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/16


Известие на вниманието на лицата, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета

2011/C 369/04

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

На вниманието на лицата, включени в приложението към Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета (1), се предоставя следната информация.

Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации е посочил лицата, които следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат мерките по силата на точки 13 и 15 от Резолюция 1596 (2005), както са продължени от точка 3 от Резолюция 1952 (2010).

Засегнатите лица и образувания могат по всяко време да представят на Комитета на ООН, създаден по силата на точка 8 от Резолюция 1533 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, искане за преразглеждане на решението да бъдат включени в списъка на ООН, заедно с всички доказателствени документи. Искането се изпраща на следния адрес:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

За повече информация вж.: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Вследствие на решението на ООН, Съветът на Европейския съюз определи, че лицата, които фигурират в посоченото по-горе приложение, следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета. Основанията за посочването на въпросните лица се намират в съответните графи в приложението към решението на Съвета.

На засегнатите лица се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и)-членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 1183/2005, за да получат разрешение за използване на замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 3 от регламента).

Засегнатите лица могат да отправят до Съвета искане, придружено от доказателствена документация, за преразглеждане на решението за включването им в посочените по-горе списъци, на посочения по-горе адрес.

На вниманието на засегнатите лица се представя и възможността за оспорване на решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея, и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 83.


Top