Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(08)

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) текст от значение за ЕИП

OJ C 338, 18.11.2011, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 338/65


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 338/03

Референтен номер на държавна помощ

SA.27541 (X 88/09)

Държава-членка

Белгия

Референтен номер на държавата-членка

BE

Име на региона (NUTS)

REGION WALLONNE

Смесени

Предоставящ орган

Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emp

Direction générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des PME

Monsieur José THOMAS, Directeur

Place de la Wallonie, 1,bât. 3,

5100 Jambes

Tél.: 081/33.42.40

jose.thomas@spw.wallonie.be

http://economie.wallonie.be

Наименование на мярката за помощ

Incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME.

Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que le régime d’aide soit conforme au règlement 800/2008)

Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification N 16a/2003

Modification XR 81/2007

Modification N 16b/2003

Продължителност

31.12.2008 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 135,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ, Други (моля посочете) — Aides aux services de conseil

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3772&rev=3101-3436

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3834&rev=3163-3436


Top