Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0525

Дело T-525/09: Жалба, подадена на 28 декември 2009 г. — MIP Metro/СХВП — Metronia (METRONIA)

OJ C 80, 27.3.2010, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/31


Жалба, подадена на 28 декември 2009 г. — MIP Metro/СХВП — Metronia (METRONIA)

(Дело T-525/09)

2010/C 80/52

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Дюселдорф, Германия) (представители: R. Kaase и J.-C. Plate, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Metronia, SA (Мадрид, Испания)

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 8 октомври 2009. по преписка R 1315/2006-1, доколкото жалбата е отхвърлена на основание, че не съответства на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета); и

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски, включително разноските за производствата пред отдела по споровете и апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративната марка „METRONIA“ за стоки и услуги от класове 9, 20, 28 и 41

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: регистрираната в Германия фигуративна марка „METRO“ за стоки и услуги от класове 9, 20, 28 и 41

Решение на отдела по споровете: уважава възражението и отхвърля заявката за регистрация на марка на Общността.

Решение на апелативния състав: уважава жалбата, отхвърля възражението и в резултат на това допуска регистрацията на марката на Общността по отношение на всички стоки и услуги.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета), тъй като апелативният състав неправилно е приел, че липсва вероятност от объркване между разглежданите марки.


Top