Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0511

Дело T-511/09: Жалба, подадена на 21 декември 2009 г. — Niki Luftfahrt/Комисия

OJ C 80, 27.3.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/27


Жалба, подадена на 21 декември 2009 г. — Niki Luftfahrt/Комисия

(Дело T-511/09)

2010/C 80/48

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Niki Luftfahrt GmbH (Виена, Австрия) (представител: Rechtsanwalt H. Asenbauer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решението на Европейската комисия от 28 август 2009 г.„Държавни помощи C 6/2009 (ex N 663/2008) — Österreich Austrian Airlines — план за преструктуриране“ на основание член 264, първа алинея от ДФЕС (преди член 231, първа алинея ЕО) и

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя съдебните разноски съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят оспорва Решението на Комисията C(2009) 6686 окончателен от 28 август 2009 г. относно държавните помощи в рамките на продажбата на Deutsche Lufthansa AG на дялове на австрийската държава в групата Austrian Airlines (C 6/2009 [ex N 663/2008]). В решението Комисията изразява мнението, че помощта за преструктуриране, предоставена при определени условия от Република Австрия на Austrian Airlines, е съвместима с общия пазар, доколкото планът за преструктуриране, за който е уведомена Комисията, бъде изпълнен в неговата цялост.

В подкрепа на жалбата си за отмяна жалбоподателят, който е частен въздушен превозвач и е подал жалба до Комисията във връзка със спорната помощ за преструктуриране, изтъква, на първо място, че Комисията е нарушила член 87, параграф 1 и член 87, параграф 3, буква в) ЕО, член 88, параграф 2 и Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ C 2004, 2004 г., стр. 2). В тази връзка той посочва по-специално, че Комисията не е взела предвид, че:

получател на посочените помощи било не Austrian Airlines, а Lufthansa, при което обаче не ставало въпрос за предприятие в затруднение, т.е. за предприятие, което отговаря на условията за получаване на помощ,

нито Austrian Airlines, нито Lufthansa не били осигурили подходяща собствена вноска за преструктурирането на Austrian Airlines,

мерките за преструктуриране, за които Комисията е уведомена, не съответствали на посочените насоки и

предложените от Република Австрия компенсаторни мерки не били достатъчни, за да се смекчат доколкото е възможно отрицателните последици от помощта върху условията на търговия.

Жалбоподателят посочва също, че спорните помощи били обвързани непряко с условия, които нарушават общностните правила в областта на свободата на установяване, а оттам и член 43 ЕО.

По-нататък се посочва нарушение на член 253 ЕО, тъй като Комисията не е обосновала обжалваното решение, доколкото:

не била установила и проверила положението на съответните пазари, по-специално положението на облагодетелстваните от помощта предприятия и положението на конкурентите им на тези пазари и

не била взела предвид, че в миналото Austrian Airlines е получило множество помощи, които противоречат на общностното право.

Накрая се посочва, че Комисията се е отклонила от предоставените ѝ правомощия.


Top