Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0036

Дело C-36/10: Иск, предявен на 22 януари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

OJ C 80, 27.3.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/17


Иск, предявен на 22 януари 2010 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-36/10)

2010/C 80/32

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Sipos и J.-B. Laignelot)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приело всички мерки за правилното транспониране на член 12, параграф 1, втора алинея от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (1), изменена с Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 година (2), Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по тази директива,

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С иска си Европейската комисия изтъква, че ответникът не е въвел правилно в приложение разпоредбите на член 12, параграф 1, втора алинея от Директива 96/82/ЕО в Регион Брюксел-столица. За да предотвратят големи аварии и да ограничат последиците от такива аварии, по силата на тази разпоредба държавите членки са длъжни да гарантират, че политиката по отношение на използването на земята отчита необходимостта в дългосрочен план да се поддържа дистанция между предприятията, обхванати от директивата, и жилищните райони, обществените сгради и площи или възстановителните области, посочени в член 12 от същата директива. От анализ на посочените от брюкселските власти разпоредби обаче било видно, че тези разпоредби се отнасяли единствено до процедурата по издаване на разрешително за строеж или за парцелиране, което неминуемо е последващ етап на изготвянето на политиката по отношение на използването на земята. По този начин взетите на регионално равнище мерки били непълни, тъй като не се отнасяли до цялата процедура по определяне и привеждане в изпълнение на тази политика.


(1)  ОВ L 10, 1997 г., стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 8.

(2)  Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 година за изменение на Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ L 345, стр. 97; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 20).


Top