Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0255

Дело C-255/09: Иск, предявен на 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

OJ C 205, 29.8.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 205/29


Иск, предявен на 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

(Дело C-255/09)

2009/C 205/51

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: E. Traversa и M. França)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

Да се обяви, че като не е предвидила в декрет-закон № 177/92 от 13 август, определящ условията за възстановяване на направени в чужбина медицински разходи, нито в друг акт от вътрешното право възможност за възстановяване на направени в друга държава-членка медицински разходи за извънболнично лечение, освен в предвидените в Регламент (ЕИО) № 1408/71 случаи (1) или като е поставила възстановяването в случаите, когато то се допуска от посочения декрет-закон, в зависимост от предоставянето на предварително разрешение, Португалската република не е изпълнила задълженията си по член 49 ЕО.

Да се осъди Португалска република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията счита, че Португалската република не е изпълнила задълженията си по член 49 ЕО съгласно тълкуването му в практиката на Съда.

От посочената практика следва, че член 49 ЕО се прилага в случая на пациент, който получава медицински услуги срещу заплащане в държава-членка, различна от тази, в която пребивава.

В Португалия декрет-закон № 177/92, определящ условията за възстановяване на направени в чужбина медицински разходи, не предвижда възстановяване на направените в друга държава-членка медицински разходи за извънболнично лечение, освен в предвидените в Регламент № 1408/71 случаи или, според предложеното от португалските власти тълкуване, поставя възстановяването на посочените разходи за извънболнично лечение в зависимост от предоставянето на предварително разрешение при ограничителни условия.


(1)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26.


Top