Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0465

Дело C-465/08: Решение на Съда (осми състав) от 2 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/36/ЕО — Право на установяване — Признаване на професионалните квалификации — Липса на транспониране в определения срок)

OJ C 205, 29.8.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 205/11


Решение на Съда (осми състав) от 2 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

(Дело C-465/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2005/36/ЕО - Право на установяване - Признаване на професионалните квалификации - Липса на транспониране в определения срок)

2009/C 205/18

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: M. Karanasou Apostolopoulou и H. Støvlbæk)

Ответник: Република Гърция (представител: E. Skandalou)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 3), с която се отменя Директива 89/48/ЕИО (ОВ L 19, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 76)

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации, Република Гърция не е изпълнила задълженията си по тази директива

2)

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 327, 20.12.2008 г.


Top