Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0244

Дело T-244/09: Жалба, подадена на 22 юни 2009 г. — Accenture Global Services/СХВП — Silver Creek Properties (acsensa)

OJ C 193, 15.8.2009, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/29


Жалба, подадена на 22 юни 2009 г. — Accenture Global Services/СХВП — Silver Creek Properties (acsensa)

(Дело T-244/09)

2009/C 193/46

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Швейцария) (представител: R. Niebel, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Silver Creek Properties SA (Панама, Панама)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 20 март 2009 г. по преписка R 802/2008-2,

да се отмени решението на отдела по споровете на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 25 март 2008 г. по възражение № B 1019274, и

да се осъди другата страна в производствто пред апелативния състав да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка „acsensa“ за стоки и услуги от класове 9, 35, 36, 38, 33, 41 и 42

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна марка „ACCENTURE“, регистрирана в Германия за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36, 37, 41 и 42; фигуративна марка „accenture“, регистрирана в Германия за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36, 37, 41 и 42; словна марка на Общността „ACCENTURE“, регистрирана за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36, 37, 41 и 42; фигуративна марка на Общността „accenture“, регистрирана за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36, 37, 41 и 42

Решение на отдела по споровете: отхвърля изцяло възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав неправилно е заключил, че не е налице вероятност от объркване между разглежданите марки; нарушение на членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав неправилно не е взел предвид изложени от жалбоподателя факти.


Top