Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0238

Дело T-238/09: Жалба, подадена на 23 юни 2009 г. — Sniace/Комисия

OJ C 193, 15.8.2009, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/28


Жалба, подадена на 23 юни 2009 г. — Sniace/Комисия

(Дело T-238/09)

2009/C 193/44

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Sniace, SA (Мадрид, Испания) (представител: F. J. Moncholí Fernández, abogado)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се приеме за разглеждане и да се обяви за основателна настоящата жалба за отмяна, подадена на основание член 230 ЕО.

Да се отмени член 1, параграф 2 от решението от 10 март 2009 г., с който се приемат за несъвместими с общия пазар следните държавни помощи, приведени в действие от Испания в полза на Sniace: i) споразумението за разсрочване на задължения, сключено на 8 март 1996 г. между Sniace и Tesorería General de la Seguridad Social; ii) изпълнението на споразумението, сключено на 5 ноември 1993 г. между Sniace и FOGASA, и iii) споразумението, сключено на 31 октомври 1995 г. между Sniace и FOGASA.

Да се отменят членове 2 и 3, параграф 2 от решението от 10 март 2009 г., които задължават Испания:

i)

да получи от бенефициера незабавно и действително връщане на предоставените помощи заедно със съответните лихви, и

ii)

да уведоми в двумесечен срок Комисията за общия размер на сумата и за приетите и предвидените мерки за изпълнение на решението и да представи писмени доказателства за това, че на бенефициера е наредено да възстанови помощите.

Да се осъди Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски, направени от жалбоподателя в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В настоящото производство се обжалва Решение на Комисията C(2009) 1479 окончателен от 10 март 2009 г. относно мярка № C5/2000 (ex NN 118/1997), приведена в действие от Испания в полза на жалбоподателя (SNIACE), с което се изменя Решение 1999/395/ЕО от 28 октомври 1998 г. С обжалваното решение се приемат за незаконни и несъвместими с общия пазар помощите, отпуснати от Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) в полза на SNIACE, поради това че сключените между последното и FOGASA споразумения за погасяване на задължения и сключеното между SNIACE и TGSS споразумение за разсрочване на задължения не отговарят на пазарните условия що се отнася до приложимия лихвен процент (1).

С обжалваното решение се обявяват за несъвместими с общия пазар помощите, посочени в точка 2 от исканията.

В подкрепа на исканията си жалбоподателят поддържа на първо място, че Комисията тълкува неправилно приложимата правна уредба, като анализира разглежданите споразумения и стига до извода, че нито FOGASA, нито TGSS са действали по начин, по който би действал частен кредитор. Във връзка с това жалбоподателят твърди, че ответникът се основава на сравнение между положението на частния кредитор BANESTO и това на FOGASA, като по този начин прави обобщение, състоящо се в немотивирано екстраполиране на действията на BANESTO по отношение на всеки частен кредитор.

Жалбоподателят твърди, че при всяко положение публичният кредитор на практика е действал по същия начин като BANESTO.

SNIACE твърди също така, че не е изпълнено задължението за мотивиране. По-конкретно сочи, че Комисията не е мотивирала по никакъв начин „опасността от нарушаване на конкуренцията“, която е ключова за приемането на дадена помощ за държавна.


(1)  Вж. Решение от 29 април 1999 г. по дело Испания/Комисия (C-342/96, Recueil, стр. I-2459), Решение от 22 ноември 2007 г. по дело Испания/Lenzing (C-525/04 P, Сборник, стр. I-9947) и Решение от 21 октомври 2004 г. по дело Lenzing/Комисия (T-36/99, Recueil, стр. II-3597).


Top