Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TA0081

Съединени дела T-81/07, T-82/07 и T-83/07: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — KG Holding и др./Комисия (Държавни помощи — Помощ за преструктуриране, предоставена от нидерландските власти на KG Holding NV — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Жалба за отмяна — Частична недопустимост — Възстановяване на помощта от предприятията бенефициери, обявени в несъстоятелност — Насоки на Общността за държавните помощи за оздравяване и за преструктуриране на предприятия в затруднение)

OJ C 193, 15.8.2009, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/19


Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — KG Holding и др./Комисия

(Съединени дела T-81/07, T-82/07 и T-83/07) (1)

(Държавни помощи - Помощ за преструктуриране, предоставена от нидерландските власти на KG Holding NV - Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда възстановяването ѝ - Жалба за отмяна - Частична недопустимост - Възстановяване на помощта от предприятията бенефициери, обявени в несъстоятелност - Насоки на Общността за държавните помощи за оздравяване и за преструктуриране на предприятия в затруднение)

2009/C 193/27

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател по дело T-81/07: Jan Rudolf Maas, в качеството на синдик на дружеството KG Holding NV (Ротердам, Нидерландия) (представители: G. van der Wal и T. Boesman, avocats)

Жалбоподател по дело T-82/07: Jan Rudolf Maas и Cornelis van den Bergh, в качеството на синдици на дружество Kliq BV (Ротердам) (представители: G. van der Wal и T. Boesman, avocats)

Жалбоподател по дело T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, в качеството на синдик на Kliq Reïntegratie (Utrecht, Нидерландия) (представители: G. van der Wal и T. Boesman, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представител: H. van Vliet)

Предмет

Искане за отмяна на Решение 2006/939/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 г. относно схемата на помощ в полза на KG Holding NV, за която е постъпило уведомление от страна на Нидерландия (ОВ L 366, стр. 40).

Диспозитив

1)

Отменя член 2 от Решение 2006/939/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 г. относно схемата за помощ в полза на KG Holding NV, за която е постъпило уведомление от страна на Кралство Нидерландия.

2)

Отхвърля жалбите в останалите им части.

3)

Г-н Jan Rudolf Maas, в качеството на синдик по несъстоятелността на KG Holding NV, понася направените от него съдебни разноски по дело T-81/07.

4)

Г-н Jan Rudolf Maas и г н Cornelis van den Bergh, в качеството на синдици по несъстоятелността на Kliq BV, понасят направените от тях съдебни разноски по дело T-82/07.

5)

Г-н Jean Leon Marcel Groenewegen, в качеството на синдик по несъстоятелността на Kliq Reïntegratie, понася направените от него съдебни разноски по дело T-83/07, както и тези на Комисията по дело T-83/07.

6)

Комисията понася направените от нея съдебни разноски по дела T-81/07 и T-82/07.


(1)  ОВ C 117, 29.5.2007 г.


Top