Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TA0273

Съединени дела T-273/06 и Т-297/06: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — ISD Polska и др./Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи за преструктуриране, предоставени от Република Полша на производител на стомана — Решение, с което помощите се обявяват за отчасти несъвместими с общия пазар и се разпорежда възстановяването им — Протокол № 8 за преструктурирането на полската стоманодобивна индустрия — Жалба за отмяна — Процесуална легитимация — Срок за обжалване — Допустимост — Оправдани правни очаквания — Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 — Лихвен процент, приложим за връщането на несъвместима помощ — Задължение за тясно сътрудничество с държавата-членка — Сложен лихвен процент — Член 9, параграф 4 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 794/2004])

OJ C 193, 15.8.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/17


Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — ISD Polska и др./Комисия

(Съединени дела T-273/06 и Т-297/06) (1)

(Държавни помощи - Схема за помощи за преструктуриране, предоставени от Република Полша на производител на стомана - Решение, с което помощите се обявяват за отчасти несъвместими с общия пазар и се разпорежда възстановяването им - Протокол № 8 за преструктурирането на полската стоманодобивна индустрия - Жалба за отмяна - Процесуална легитимация - Срок за обжалване - Допустимост - Оправдани правни очаквания - Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 - Лихвен процент, приложим за връщането на несъвместима помощ - Задължение за тясно сътрудничество с държавата-членка - Сложен лихвен процент - Член 9, параграф 4 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 794/2004)

2009/C 193/23

Език на производството: френски

Страни

Ищци дело T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Варшава, Полша); и Industrial Union of Donbass Corp. (Донецк, Украйна) (представители: първоначално C. Rapin и E. Van den Haute, впоследствие C. Rapin, E. Van den Haute и C. Pétermann, avocats)

Ищец дело T-297/06: ISD Polska sp. z o.o. (по-рано Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Варшава) (представители: първоначално C. Rapin и E. Van den Haute, впоследствие C. Rapin, E. Van den Haute и C. Pétermann, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Giolito и A. Stobiecka-Kuik)

Предмет

Искания за частична отмяна на Решение 2006/937/ЕО на Комисията от 5 юли 2005 година относно държавна помощ C 20/04 (ex NN 25/04) в полза на производителя на стомана Huta Częstochowa S.A. (ОВ L 366, 2006 г., стр. 1), доколкото с него се обявяват за несъвместими с общия пазар определени помощи и се разпорежда Република Полша да предприеме действия за тяхното възстановяване.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбите.

2)

Осъжда ISD Polska sp. z o.o. и Industrial Union of Donbass Corp. да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 294, 2.12.2006 г.


Top