Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0220

Дело C-220/09: Иск, предявен на 16 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта

OJ C 193, 15.8.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/15


Иск, предявен на 16 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта

(Дело C-220/09)

2009/C 193/20

Език на производството: малтийски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: J. Aquilina, W. Wils)

Ответник: Република Малта

Искания на ищеца

да се постанови, че като не е транспонирала правилно в националното право приложението, посочено в член 3, параграф 3, както и третото изречение от член 5 от Директива 93/13/ЕИО (1) на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, Република Малта не е изпълнила задълженията си по Директива 93/13/ЕИО,

да се осъди Република Малта да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията на Европейските общности поддържа, че Република Малта не е транспонирала правилно в националното право приложението, посочено в член 3, параграф 3, както и третото изречение от член 5 от Директива 93/13/ЕИО (наричана по-нататък „директивата“), и поради това не е изпълнила задълженията си по тази директива.

Комисията твърди, че докато не е задължително необходимо законодателно действие от страна на всяка държава-членка за прилагане на директивата, то съществено за националното право е да гарантира, че националните власти ще прилагат ефективно и изцяло директивата, че правното положение, произтичащо от националното право, ще бъде достатъчно точно и ясно, и че ползващите се лица ще имат възможност да се запознаят с правата си в тяхната пълнота и при необходимост да се позовават на тях пред националните съдилища.

Що се отнася по-специално до приложението, посочено в член 3, параграф 3 от директивата, Комисията поддържа, че транспонирането на това приложение в малтийското право е както необходимо, така и важно. Комисията твърди, че тъй като списъкът, съдържащ се в приложението към директивата, има указателна и пояснителна стойност, той представлява източник на информация както за националните власти, отговорни за изпълнението на мерките по прилагане, така и за частноправните субекти, за които тези мерки се отнасят. Ето защо, за да постигнат желания от директивата резултат, държавите-членки трябва да изберат форма и метод за прилагане, които в достатъчна степен гарантират, че обществото може да узнае за него.

Комисията твърди, че Република Малта не е приела мерки, които в достатъчна степен гарантират, че обществото ще бъде информирано за целия списък, съдържащ се в приложението към директивата, по-специално за точка 1, букви а), е), ж), з) и р) в тяхната цялост. Освен това Република Малта не е посочила, че приложението към директивата е възпроизведено в неговата цялост в подготвителните работи по закона за прилагане на директивата, подготвителни работи, които съгласно малтийската правна традиция, представляват важна помощ при тълкуването. В допълнение, не е дадено никакво друго указание, че тази информация ще бъде предоставена на обществото по някакъв друг начин.

Що се отнася до транспонирането в малтийското право на третото изречение от член 5 от Директивата, Комисията твърди, че транспонирането на това изречение в малтийското право е както необходимо, така и важно, доколкото разпоредбата, съдържаща се във въпросното изречение, е обвързваща правна разпоредба, която предоставя по-широки права и по-голяма защита на потребителите и помага при определянето на резултата, който директивата иска да постигне.


(1)  ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.


Top