Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0215

Дело C-215/09: Преюдициално запитване, отправено от Markkinaoikeus (Финландия) на 15 юни 2009 г. — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

OJ C 193, 15.8.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/14


Преюдициално запитване, отправено от Markkinaoikeus (Финландия) на 15 юни 2009 г. — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Дело C-215/09)

2009/C 193/19

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Markkinaoikeus

Страни в главното производство

Ищци: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Ответник: Oulun kaupunki

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли споразумение, по силата на което общински възлагащ орган сключва с независимо от него частно предприятие, учредено под формата на дружество, договор за учредяване на ново предприятие под формата на акционерно дружество, в което и двете страни участват в еднаква степен в дяловете и правомощията за вземане на решение и чиито услуги в областта на здравеопазването и доброто състояние на служителите на работното място общинският възлагащ орган се задължава при учредяването на предприятието да осигурява за своите служители, като цяло да се счита за споразумение, което изисква обявяване на обществена поръчка, тъй като комплексът от договорености представлява възлагане на обществена поръчка за услуги по смисъла на Директива 2004/18/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, или става въпрос за учредяването на съвместно предприятие и за прехвърлянето на стопанската дейност на публична служба с общинско участие, по отношение на което не намират никакво приложение посочената директива и произтичащото от нея задължение за обявяване на обществена поръчка?

2)

От значение ли е в настоящия случай фактът, че

а)

в качеството си на общински възлагащ орган градът Oulu се задължава срещу възнаграждение да получава горепосочените услуги през преходен период от четири години, след изтичането на който съгласно приетото от него решение той възнамерява, да обяви отново процедура по възлагане на обществена поръчка за необходимите му здравни услуги за работниците и служителите?

б)

преди въпросното споразумение оборотът на публичната служба с общинско участие, която организационно спада към града Oulu, в голямата си част е бил реализиран посредством престации, различни от здравните услуги за работниците и служителите, предоставени на служителите в града?

в)

новото предприятие е учредено посредством прехвърлянето като непарична вноска на стопанската дейност на публичната служба с общинско участие, която дейност се изразява в предоставянето на здравни услуги за работниците и служителите както за служителите в града, така и за частни клиенти?


(1)  ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116.


Top