Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0196

Дело C-196/09: Преюдициално запитване, отправено от Съвета по жалбите на Европейските училища на 29 май 2009 г. — Paul Miles и др., Robert Watson Mac Donald/Генерален секретар на Европейските училища

OJ C 193, 15.8.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/9


Преюдициално запитване, отправено от Съвета по жалбите на Европейските училища на 29 май 2009 г. — Paul Miles и др., Robert Watson Mac Donald/Генерален секретар на Европейските училища

(Дело C-196/09)

2009/C 193/11

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Съвет по жалбите на Европейските училища

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Paul Miles и др., Robert Watson Mac Donald

Ответник: Генерален секретар на Европейските училища

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 234 от Договора за ЕО да бъде тълкуван в смисъл, че юрисдикция като Съвета по жалбите, създадена по силата на член 27 от Конвенцията за определяне на статута на Европейските училища (1), попада в приложното му поле и, при положение че се произнася като последна инстанция, е длъжна да сезира Съда?

2)

При положителен отговор на първия въпрос трябва ли членове 12 и 39 от Договора за ЕО да бъдат тълкувани в смисъл, че възпрепятстват прилагането на система на заплащане като действащата в Европейските училища, доколкото тази система, макар да препраща изрично към системата, отнасяща се до длъжностните лица на Общността, не позволява изцяло да се вземе предвид, включително с обратно действие, обезценяването на валута, водещо до загуба на покупателната способност за учителите, командировани от властите на съответната държава-членка?

3)

При положителен отговор на втория въпрос може ли различно положение като установеното между от една страна, учителите, командировани в Европейските училища, чието възнаграждение е осигурено едновременно от националните им власти и от европейското училище, в което преподават, и от друга страна, длъжностните лица на Европейската общност, чието възнаграждение е осигурено изключително от последната, да обоснове с оглед на принципите, съдържащи се в посочените по-горе членове, и макар Уставът [на персонала, командирован в Европейските училища] да препраща изрично към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, обстоятелството, че обменните курсове, възприети за да се осигури равностойна покупателна способност, не са еднакви?


(1)  ОВ L 212, 1994 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 16, том 1, стр. 16.


Top