Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0194

Дело C-194/09 P: Жалба, подадена на 1 юни 2009 г. от Alcoa Trasformazioni Srl срещу Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 25 март 2009 г. по дело T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Комисия на Европейските общности

OJ C 193, 15.8.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/8


Жалба, подадена на 1 юни 2009 г. от Alcoa Trasformazioni Srl срещу Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 25 март 2009 г. по дело T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Комисия на Европейските общности

(Дело C-194/09 P)

2009/C 193/09

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Alcoa Trasformazioni Srl (представители: г-н M. Siragusa, г-н T. Müller-Ibold, г-н T. Graf и г-н F. Salerno, attorneys-at-law)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 25 март 2009 г. по дело T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Комисия на Европейските общности,

да се отмени Решение 2006/C 214/03 на Комисията, за което Италианската република е уведомена на 19 юли 2006 г., доколкото това решение се отнася до тарифите за доставяне на електроенергия, приложими към заводите за алуминий, собственост на Alcoa Trasformazioni.

При условията на евентуалност,

делото да бъде върнато на Първоинстанционния съд за ново разглеждане в съответствие с решението на Съда.

Като в двата случая,

Комисията бъде осъдена да заплати съдебните разноски на жалбоподателя в съответствие с член 69 от Процедурния правилник на Съда, включително да възстанови сумите, които са ѝ изплатени като разноски във връзка с първоинстанционното производство.

Правни основания и основни доводи

Предвид предходния извод на Комисията, че тарифите за доставяне на електроенергия, приложими към енергоемките отрасли в Италия, не представлява държавна помощ, възниква въпросът каква степен на разследване и мотивиране следва да приложи Комисията при такива обстоятелства, преди да започне официална процедура. Според Alcoa когато Комисията по-рано приема, че дадена мярка не съставлява държавна помощ, тя може да започне такава процедура, ако първо проведе подробно предварително разследване, за да докаже защо предходният извод вече не се подкрепя. Освен това Комисията трябва да изложи доводите си по достатъчно ясен начин в своето решение за откриване на официална процедура. Alcoa твърди, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, приемайки, че Комисията е можела да започне официална процедура, без да проверява дали първоначалният анализ на решението от 1996 г. е станал невалиден. Предходният извод на Комисията, че мярката не представлява помощ, също повдига въпроса коя процедура следва да се приложи в случай, че Комисията реши да преразгледа въпроса и да започне официална процедура срещу въпросната мярка. От приложимите процесуални норми, както и от основните принципи на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания следва, че при такива обстоятелства трябва да се приложи процедурата по разглеждане на съществуващи помощи. Посочено е, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че при разследване на тарифите на Alcoa Комисията правилно се е основала на процедурата за нови помощи.


Top