Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0191

Дело C-191/09 P: Жалба, подадена на 29 май 2009 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 10 март 2009 г. по дело T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), по-рано Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), по-рано Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Съвет на Европейския съюз

OJ C 193, 15.8.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/7


Жалба, подадена на 29 май 2009 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 10 март 2009 г. по дело T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), по-рано Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), по-рано Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-191/09 P)

2009/C 193/07

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: J.-P. Hix, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), по-рано Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube“ ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), по-рано Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 10 март 2009 г., доколкото Първоинстанционният съд: 1) отменя член 1 от спорния регламент, тъй като антидъмпинговото мито, определено за износа за Европейската общност на произведените от жалбоподателите продукти, надвишава митото, което е щяло да се приложи, ако не е била направена корекция на експортната цена във връзка с комисиона, когато продажбите са били осъществени с посредничеството на свързан търговец, а именно Sepco SA (точка 1 от диспозитива на обжалваното съдебно решение) и 2) осъжда Съвета да понесе направените от него съдебни разноски, както и една четвърт от тези на жалбоподателите (точка 3 от диспозитива на обжалваното съдебно решение),

да се разреши окончателно спорът и да се отхвърли първоначалната жалба в нейната цялост,

да се осъдят жалбоподателите по първоинстанционното производство да понесат съдебните разноски във връзка с обжалването и с производството пред Първоинстанционния съд.

Правни основания и основни доводи

Съветът твърди, че Първоинстанционният съд:

е допуснал грешка при прилагане на правото, когато е приложил по аналогия съдебната практика относно понятието за единен стопански субект към член 2, параграф 10, буква и) от основния антидъмпингов регламент (1), тъй като не е отчел, че изчисляването на нормалната стойност, изчисляването на експортната цена и въпросът дали се прилагат корекции се уреждат от самостоятелни правила. В това отношение Първоинстанционният съд не е изпълнил и задължението за мотивиране,

е допуснал грешка при прилагане на правото при тълкуване на тежестта на доказване на институциите, когато извършват корекция съгласно член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент, като не е приложил обичайната за антидъмпинговите дела тежест на доказване и следователно е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е приложил правилните норми за съдебен контрол по отношение на икономическата оценка от институциите,

е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приложил неправилен правен критерий при преценката на решението на институциите да направят корекцията по член 2, параграф 10, буква и), тъй като е разгледал това решение, като се е основал на предположението, че понятието за единен стопански субект се прилага за сравнението на нормалната стойност и експортната цена,

е допуснал грешка при прилагане на правото, когато е постановил, че институциите са допуснали явна грешка в преценката, като са приложили член 2, параграф 10, първа алинея от основния регламент,

е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приложил твърде стриктно тълкуване на задължението за предоставяне на информация,

е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като не е приложил правилно правния критерий за нарушение на правото на защита, чието наличие (правилно) е установил,

е допуснал грешка при прилагане на правото, когато е преценил последиците от твърдяното процесуално нарушение, тъй като се е позовал на погрешни от правна гледна точка изводи относно законосъобразността на корекцията по член 2, параграф 10, буква и).


(1)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, стр. 1—20; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223).


Top