Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0153

Дело T-153/09: Жалба, подадена на 8 април 2009 г. — ISDIN/СХВП — Pfizer (ISDIN)

OJ C 141, 20.6.2009, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/54


Жалба, подадена на 8 април 2009 г. — ISDIN/СХВП — Pfizer (ISDIN)

(Дело T-153/09)

2009/C 141/110

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: ISDIN, SA (Барселона, Испания) (представител: M. Esteve Sanz, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Pfizer Ltd (Sandwich, Обединено кралство)

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 22 януари 2009 г. по преписка R 390/2008-1;

при условията на евентуалност, отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 22 януари 2009 г. по преписка R 390/2008-1, доколкото отменя регистрацията на марката на Общността, за която е поискано обявяване на недействителност за определен брой стоки от клас 5; и

да осъди ответника, както и евентуално, другата страна в производството пред апелативния състав, да заплати съдебните разноски, в това число направените пред апелативния състав.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: Словната марка „ISDIN“, регистрирана за стоки от класове 3 и 5

Притежател на марката на Общността: Жалбоподателят

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: Другата страна в производството пред апелативния състав

Решение на отдела по заличаването: Отменя частично регистрацията на обжалваната марка на Общността

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 73 от Регламент № 40/94 (1) на Съвета (понастоящем член 75 от Регламент №207/2009 на Съвета), както и на правило 50, параграф 2, буква з) от Регламент №2868/95 (2), доколкото апелативният състав не е изпълнил задължението си за мотивиране що се отнася до вероятността от объркване между разглежданите марки; нарушение на разпоредбата на член 51, параграф 1, буква a) (понастоящем член 52, параграф 1, буква а) от Регламент №207/2009 на Съвета), във връзка с член 8, параграф 1, буква б) (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент №207/2009 на Съвета) и член 74 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 76 от Регламент №207/2009 на Съвета), доколкото апелативният състав е отказал да вземе предвид направеното жалбоподателя ограничение на списъка със стоките в неговото становище, в което излага мотивите на жалбата и, поради това като цяло е счел, че разглежданите стоки са идентични; при условията на евентуалност, нарушение на разпоредбата на член 51, параграф 1, буква a), във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, доколкото обжалваното решение се отнася до определени стоки от клас 5; нарушение на разпоредбата на член 51, параграф 1, буква a), във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, доколкото апелативният състав е потвърдил решението на отдела по заличаването за всички стоки, обхванати първоначално от обжалваната марка.


(1)  Заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1)

(2)  Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ 1995, L 303, стp. 1, Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


Top