Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0150

Дело T-150/09: Жалба, подадена на 10 април 2009 г. — Ningbo Yonghong Fasteners/Съвет

OJ C 141, 20.6.2009, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/53


Жалба, подадена на 10 април 2009 г. — Ningbo Yonghong Fasteners/Съвет

(Дело T-150/09)

2009/C 141/109

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (представители: F. Graafsma и J. Cornelis, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, и

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяната на Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (1) въз основа на твърдяно нарушение на член 2, параграф 7, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 384/96 (2) и въз основа на явна грешка в преценката на фактите при отхвърлянето на искането на жалбоподателя за третиране в условията на пазарна икономика („ТПИ“).

Първо, жалбоподателят твърди, че Комисията не е взела решение по ТПИ в законния срок съгласно член 2, параграф 7, буква в), втора алинея от Регламент (ЕО) № 384/96. Жалбоподателят твърди, че като приема решение по ТПИ след като е получила цялата изисквана в антидъмпинговия въпросник информация, Комисията е нарушила задължението си, предвидено в посочената по-горе разпоредба, която има за цел да гарантира, че въпросът дали даден производител отговаря на критериите за ТПИ не се решава въз основа на неговото влияние върху изчисляването на дъмпинговия марж.

Второ жалбоподателят твърди, че Съветът е допуснал явна грешка в преценката като е заключил, че стойността на основната суровина на жалбоподателя — валцдрат, не отразява в значителна степен пазарните стойности съгласно член 2, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕО) № 384/96. Жалбоподателят твърди, че тази явна грешка в преценката се дължи на неизпълнението от страна на Комисията и на Съвета на задълженията им полагане на дължима грижа и за добра администрация, тъй като не са разгледали внимателно и безпристрастно всички представени им релевантни доказателства.

Накрая, жалбоподателят твърди, че тълкуването на Съвета на член 2, параграф 7, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 384/96 представлява недопустимо тълкуване и поради това — нарушение на посочената разпоредба. Освен това жалбоподателят твърди, че тълкуването на Съвета на член 2, параграф 7, букви б) и в) не само не взема предвид факта, че преценката за ТПИ трябва да бъде извършена по специфичен начин за всяко дружество, но и налага неразумно разпределяне на тежестта на доказване. В допълнение, според жалбоподателя тълкуването на Съвета прави възможността за коригиране на производствените разходи, които са изопачени от специфична пазарна ситуация съгласно член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 384/96, излишна и поради това противоречи на задължението за тълкуване на дадена разпоредба от общностното право в съответствие с нейния контекст и цел.


(1)  ОВ L 29, 2009 г., стр. 1

(2)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223).


Top