Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0135

Дело T-135/09: Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Nexans France и Nexans/Комисия

OJ C 141, 20.6.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/48


Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Nexans France и Nexans/Комисия

(Дело T-135/09)

2009/C 141/101

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Nexans France SAS и Nexans SA (Париж, Франция) (представители: M. Powell, solicitor и J.-P. Tran Thiet, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 9 януари 2009 г. — преписка COMP/39610 — Surge;

да се обяви за незаконосъобразно решението на Комисията за изземване на четири DVD-ROM и на едно копие от целия харддиск на преносимия компютър на служител на Nexans France с цел по-късната им проверка в помещенията ѝ в Брюксел;

да се отмени решението на Комисията за разпитване на служителя на Nexans France на 30 януари 2009 г.;

да се разпореди на Комисията да върне на Nexans France всички документи или доказателства, които е могла да е получи съгласно отменените решения, включително и без ограничение: a) документите, които не попадат в самия продуктов обхват на разследването; б) документите по проектите за електрически кабели, намиращи се извън Европейското икономическо пространство; в) неправомерно иззетите документи от харддиска и от DVD-ROM; и г) заявленията, направени в хода на или въз основа на разпитването на служителя на Nexans France;

да се разпореди на Комисията да не използва документите или доказателствата, които е могла да получи съгласно отменените решения, за целите на разследването на нарушение на общностните правила в областта на конкуренцията;

да се разпореди на Комисията да не изпраща тези документи или доказателства (или основаните на тях материали или информация) на органите по конкуренция към други юрисдикции;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски по производството;

да се разпоредят всякакви други или допълнителни мерки, които са необходими от правна страна.

Правни основания и основни доводи

По настоящото дело жалбоподателите искат отмяната на Решение C (2009) 92/1 на Комисията от 9 януари 2009 година, с което на Nexans SA, както и на всички пряко или непряко контролирани от него предприятия, включително на Nexans France, се разпорежда да се подчинят на проверка в съответствие с член 20, параграф 4 от Регламент № 1/2003 на Съвета (1) (преписка COMP/39610-Surge), както и начина, по който е извършена тази проверка.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите твърдят, че с обжалваното решение се нарушават техни основни права, включително правото на защита, правото на справедлив съдебен процес, правото да се откаже даването на показания, насочени срещу даващото ги лице, презумпцията за невиновност и правото на зачитане на личния живот. Освен това те поддържат, че при изпълнението на обжалваното решение Комисията е излязла извън обхвата на разследването.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167)


Top