Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0125

Дело C-125/09: Иск, предявен на 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Кипър

OJ C 141, 20.6.2009, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/31


Иск, предявен на 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Кипър

(Дело C-125/09)

2009/C 141/53

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: G. Zavvos и A. Nijenhuis)

Ответник: Република Кипър

Искания на ищеца

да установи, че като не е гарантирала, че сервитутните права върху, над или под обществен имот, могат да бъдат гарантирани незабавно, без дискриминация и в условията на прозрачност, Република Кипър не е изпълнила задълженията си по член 11, параграф 1 от „Рамкова директива“ 2002/21/ЕО и по член 4, параграф 1 от „Директивата за разрешение“ 2002/20/ЕО;

да се осъди Република Кипър да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

1)

От предоставената в службите на Комисията информация е видно, че вторият оператор на мобилна телефония не е имал възможността да инсталира ефективно своята мрежа за предоставяне на електронна съобщителна услуга в условия на конкуренция с оператора на вече инсталирана мрежа, който е ATIK (Archi Tilepikinonion Kyprou) и то поради съществуващите времеемки и несъгласувани процедури в Кипър.

2)

Комисията упреква Република Кипър в обстоятелството, че поради поведението на компетентните национални органи на Кипър (общински и/или районни), вторият оператор на мобилна телефония понастоящем не разполага с необходимото разрешение за изграждане, изисквано от националното законодателство и че следователно би могло да се направи преценка, според която съществуващата негова мрежа, длъжна да изпълни вписаното в разрешителното строго изискване за покритие, функционира в нарушение на кипърското право.

3)

Комисията счита, че това положение поражда съществени неудобства за дейностите на втория оператор на мобилна телефония. Доколкото той не е завършил изграждането на своята мрежа, той може да предлага на своите потребители пълно географско покритие единствено посредством националната роумингова услуга („roaming“), предлагана от ATIK на цени на едро. Последицата от това е, че вторият оператор понастоящем зависи от националната роумингова услуга на ATIK за около 20 % от целия си трафик. Следователно, като се има пред вид, че собствената му мрежа не позволява пълно географско покритие, вторият оператор е принуден да понесе реалната външна цена, свързана с използването на роуминговата услуга на ATIK и зависи от тази услуга.

4)

По мнение на Комисията това значително изоставане в предоставянето — на втория мобилен оператор на мобилна телефония — на сервитути върху, над или под обществени имоти с цел да бъдат изградени пилони и поставени антени, съставлява нарушение на член 11, параграф 1, от „Рамковата директива“, по силата на който компетентният орган трябва да действа въз основа на прозрачни и общественодостъпни процедури, прилагани без дискриминация и незабавно.

5)

Република Кипър твърди, че указът, който трябвало да бъде издаден веднага след приемането на законопроекта, щял да включва и други важни аспекти от кодекса, като например шестседмичното правило и по-общо, всички разпоредби на параграф 4 от кодекса. Но посоченият указ не е обнародван, така че положението продължава да бъде основно непроменено. Комисията също така счита, че понастоящем „Директивата за разрешение“ и „Рамковата директива“ не се прилагат правилно в Кипър що се отнася до предоставянето на разрешение за селищно устройство и строителство.

6)

Вследствие на това цялостното прилагане на разпоредбите на член 4, параграф 1 от „Директивата за разрешение“ и на член 11, параграф 1 от „Рамковата директива“, не може да бъде гарантирано, докато не влязат официално в сила мерките, предвидени за прилагане на кодекса, докато не бъде финализирана изискваната процедура и по-конкретно не бъде приет указът, новият приложим режим към разрешителните за строителство не би могъл да влезе в сила.


Top