Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0122

Дело C-122/09: Преюдициално запитване, отправено от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция), на 2 април 2009 година — Enosi Efopliston Aktoploïas , ANEK , Minoïkes Grammes , N.E.Lesbou , Blue Star Ferries /Ypourgos Emborikis Naftilias

OJ C 141, 20.6.2009, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/30


Преюдициално запитване, отправено от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция), на 2 април 2009 година — „Enosi Efopliston Aktoploïas“, „ANEK“, „Minoïkes Grammes“, „N.E.Lesbou“, „Blue Star Ferries“/Ypourgos Emborikis Naftilias

(Дело C-122/09)

2009/C 141/52

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Symvoulio tis Epikrateias

Страни в главното производство

Жалбоподатели:„Enosi Efopliston Aktoploïas“, „ANEK“, „Minoïkes Grammes“, „N.E.Lesbou“, „Blue Star Ferries“

Ответник: Ypourgos Emborikis Naftilias

Преюдициални въпроси

1)

По смисъла на член 10, втора алинея ЕО и на член 249, втора алинея, ЕО: i) задължен ли е бил гръцкият законодател за срока на продължителност на временното освобождаване до 1 януари 2004 година от прилагането на Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 година, озаглавен „относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите-членки (морски каботаж)“ (ОВ L 364), освобождаване, предвидено в член 6, параграф 3 от същия регламент и отнасящо се до Гърция, да се въздържа от приемането на такива разпоредби, които биха могли сериозно да застрашат пълното и ефективно прилагане на Регламент 3577/92 в Гърция след 1януари 2004 година; ii) имат ли право частноправните субекти да се позовават на този регламент, за да оспорят валидността на разпоредби, приети от гръцкия законодател преди 1 януари 2004 година, в случай че тези национални разпоредби застрашават сериозно пълното и ефективно прилагане на регламента в Гърция от 1 януари 2004 година;

2)

При положителен отговор на първия въпрос дали пълното прилагане от 1 януари 2004 на Регламент № 3577/92 в Гърция е сериозно застрашено от приемането от гръцкия законодател преди 1 януари 2004 година на разпоредби, които имат изчерпателен и постоянен характер, не предвиждат изтичане на срока им на действие на 1 януари 2004 година и са несъвместими с разпоредбите на Регламент № 3577/92;

3)

При положителен отговор на първия и на втория въпрос допускат ли членове 1, 2 и 4 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 приемането на национални разпоредби, съгласно които собствениците на кораби могат да предоставят услуги в областта на морския каботаж само по определени линии, индивидуално определяни за всяка година от компетентния национален орган в тази област, след издаването на административно разрешение, при система за издаване на разрешения, които има следните характеристики: i) третира по еднакъв начин всички линии, обслужващи островите, ii) компетентните национални органи имат възможността да приемат молба за издаване на разрешение за пускането в експлоатация по една линия, като дискреционно и без предварително определяне на приложените критерии внася едностранни изменения на елементите от заявлението, отнасящи се до честота и периода на прекъсване на обслужването, така и на превоза на товари;

4)

В случай на положителен отговор на първия и на втория въпрос трябва ли да се счита за съставляваща ограничение на свободното предоставяне на услуги по смисъла на член 49, ЕО, национална правна уредба, която предвижда, че собственикът на кораба, на когото администрацията е издала разрешение за обслужване на определена линия от един кораб (като е приела неговата молба като такава или след като я е изменила в определени пунктове със съгласието на собственика на кораба) по принцип е задължен да обслужва съответната линия непрекъснато през целия период на годината на обслужване и трябва, за да гарантира изпълнението на това задължение, да депозира преди началото на плавателните операции гаранционно писмо, което може да бъде инкасирано изцяло или частично в случай на неизпълнение или на непълно изпълнение на съответното задължение.


Top