Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0120

Дело C-120/09: Иск, предявен на 1 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

OJ C 141, 20.6.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/28


Иск, предявен на 1 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

(Дело C-120/09)

2009/C 141/50

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: M. van Beek и J.-B. Laignelot)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

да се установи, че като не е осигурило транспонирането във валонското право на член 2, букви е), й) и к) и на Приложение III, точка 4, буква В) към Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци (1), Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по тази директива;

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Европейската комисия изтъква две твърдения за нарушения в подкрепа на своя иск.

От една страна, тя упреква ответната страна, че не е транспонирала в правото на Валонската област понятията за „подземни складове“, „газове от депа“ и „елюат“, предвидени в разпоредбите на член 2, букви е), й) и к) от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. Комисията набляга върху значимостта на тези понятия, които като ключови понятия за прилагането на директивата, са възпроизведени в други разпоредби, приети въз основа и в приложение на същата.

От друга страна, ищецът разкрива обстоятелството, че валонското право не съдържа никаква разпоредба относно праговите нива, над които може да се счита, че депото за отпадъци има значително неблагоприятно въздействие върху качеството на подземните води. При все това разпоредбата на точка 4, буква В) от Приложение III към директивата, която предвижда изготвянето на подобни разпоредби, имала решаващо значение за осигуряването на ефективен контрол на качеството на подземните води и следователно за гарантиране на опазването на околната среда, което представлява основна цел на директивата.


(1)  ОВ L 182, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 94.


Top