Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0106

Дело C-106/09 P: Жалба, подадена на 18 март 2009 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (трети разширен състав) на 18 декември 2008 г. по съединени дела T-211/04 и Т-215/04, Government of Gibraltar и Обединено кралство/Комисия на Европейските общности

OJ C 141, 20.6.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/22


Жалба, подадена на 18 март 2009 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (трети разширен състав) на 18 декември 2008 г. по съединени дела T-211/04 и Т-215/04, Government of Gibraltar и Обединено кралство/Комисия на Европейските общности

(Дело C-106/09 P)

2009/C 141/41

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Комисия на Европейските общности (представители: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan)

Други страни в производството: Government of Gibraltar, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Първоинстанционния съд (трети разширен състав) от 18 декември 2008 г., връчено на Комисията на 5 януари 2009 г., по съединени дела T-211/04 и T-215/04, Government of Gibraltar и Обединено кралство/Комисия;

да отхвърли жалбите за отмяна, подадени от Government of Gibraltar и от Обединеното кралство и

да осъди Government of Gibraltar и Обединеното кралство да заплатят съдебните разноски;

при условията на евентуалност,

да върне делата на Първоинстанционния съд за ново разглеждане и

да не се произнася по съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Правни основания и основни доводи

Комисията поддържа, че обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено по следните съображения:

Първоинстанционният съд неправилно преценил отношението между член 87, параграф 1 ЕО и компетентността на държавите-членки в данъчната област;

Първоинстанционният съд неправилно разтълкувал и приложил член 87, параграф 1 ЕО като наложил необосновано ограничение при преценката на мерките, за които се твърди, че представляват държавна помощ;

Първоинстанционният съд неправилно разтълкувал и приложил член 87, параграф 1 ЕО като наложил необосновано ограничение при упражняването на правомощията за контрол, с оглед да се установи дадена обща или „обичайна“ данъчна система;

Първоинстанционният съд неправилно разтълкувал и приложил член 87, параграф 1 ЕО като приел, че общата или „обичайна“ данъчна система може да е резултат от прилагането на различни техники спрямо различни данъчно задължени лица;

Първоинстанционният съд неправилно разтълкувал и приложил член 87, параграф 1 ЕО като приел, че Комисията нито е установила общия или „обичаен“ данъчен режим, нито е извършила необходимата преценка, за да докаже селективния характер на разглежданите мерки;

Първоинстанционният съд неправилно разтълкувал и приложил член 87, параграф 1 ЕО като не разгледал трите аспекта на селективността, изложени в обжалваното съдебно решение.


Top