Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0401

Дело C-401/08: Решение на Съда (седми състав) от 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 96/82/ЕО — Опасности от големи аварии, които включват опасни вещества — Член 11, параграф 1, буква в) — Съставяне на планове за извънредни ситуации извън предприятията относно мерките, които се вземат извън тях — Липса на транспониране в определения срок)

OJ C 141, 20.6.2009, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/19


Решение на Съда (седми състав) от 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

(Дело C-401/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 96/82/ЕО - Опасности от големи аварии, които включват опасни вещества - Член 11, параграф 1, буква в) - Съставяне на планове за извънредни ситуации извън предприятията относно мерките, които се вземат извън тях - Липса на транспониране в определения срок)

2009/C 141/32

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: B. Schima и A. Sipos)

Ответник: Република Австрия (представител: E. Riedl)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на член 11, параграф 1, буква в) от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, изменена с Директива 2003/105/ЕО (ОВ L 10, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 8) — Несъставяне на определени планове за извънредни ситуации извън предприятията относно мерките, които се вземат извън тях.

Диспозитив

1)

Като не е гарантирала съставянето на план за извънредни ситуации за всички предприятия, за които се прилагат разпоредбите на член 9 от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, изменена с Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 година, Република Австрия не е изпълнила задълженията си по член 11, параграф 1, буква в) от посочената директива.

2)

Осъжда Република Австрия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 327, 20.12.2008 г.


Top