Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0139

Дело C-139/08: Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe — Германия — наказателно производство срещу Rafet Kqiku (Визи, убежище, имиграция — Гражданин на трета държава, който има швейцарско разрешение за пребиваване — Влизане и пребиваване на територията на държава-членка с цел, различна от транзитно преминаване — Липса на виза)

OJ C 141, 20.6.2009, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/18


Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe — Германия — наказателно производство срещу Rafet Kqiku

(Дело C-139/08) (1)

(Визи, убежище, имиграция - Гражданин на трета държава, който има швейцарско разрешение за пребиваване - Влизане и пребиваване на територията на държава-членка с цел, различна от транзитно преминаване - Липса на виза)

2009/C 141/29

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Karlsruhe

Страна в главното наказателно производство

Rafet Kqiku

Предмет

Преюдициално запитване — Oberlandesgericht Karlsruhe — Тълкуване на членове 1 и 2 от Решение № 896/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия (ОВ L 167, стp. 8, Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 8, стр. 52) — Възможност за гражданин на бившата държавна общност Сърбия и Черна гора, който пребивава в Швейцария и има швейцарско разрешение за постоянно пребиваване тип C, да влиза на територията на Федерална република Германия с цел, различна от транзитно преминаване, и да пребивава там в продължение на два дни без да притежава виза

Диспозитив

Решение № 896/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия, трябва да се тълкува в смисъл, че изброените в приложението към това решение разрешения за пребиваване, издавани от Конфедерация Швейцария и от Княжество Лихтенщайн на граждани на трети страни, които имат задължение за виза, се считат като равностойни единствено на транзитна виза. За влизане на територията на държавите-членки с цел транзитно преминаване и с оглед изпълнение на изискванията, установени в член 1, параграф 1 и член 2 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това задължение, е достатъчно посоченото в това решение лице да притежава разрешение за пребиваване, издадено от Конфедерация Швейцария или от Княжество Лихтенщайн, и споменато в приложението към същото решение.


(1)  ОВ C 183 от 19.7.2008 г.


Top