Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0533

Дело C-533/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst (Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Специална компетентност — Член 5, точка 1, буква а) и буква б), второ тире — Понятие за предоставяне на услуги — Отстъпване на права върху интелектуална собственост)

OJ C 141, 20.6.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/15


Решение на Съда (четвърти състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst

(Дело C-533/07) (1)

(Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Специална компетентност - Член 5, точка 1, буква а) и буква б), второ тире - Понятие за предоставяне на услуги - Отстъпване на права върху интелектуална собственост)

2009/C 141/23

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch

Ответник: Gisela Weller-Lindhorst

Предмет

Преюдициално запитване —Oberster Gerichtshof — Тълкуване на член 5, точка 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) — Понятия за „предоставяне на услуги“ и за „място, където е трябвало да бъдат доставени услугите“ — Компетентност за разглеждане на спор относно плащането на възнаграждения за лицензия за използването на музикално произведение

Диспозитив

1.

Член 5, точка 1, буква б), второ тире от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че договор, с който притежателят на право върху интелектуална собственост отстъпва на своя съдоговорител правото да го използва срещу изплащането на възнаграждение, не е договор за предоставяне на услуги по смисъла на тази разпоредба.

2.

С цел да се определи съгласно член 5, точка 1, буква а) от Регламент № 44/2001 съдът, компетентен да разгледа искане за плащане на възнаграждението, дължимо съгласно договор, с който притежателят на право върху интелектуална собственост отстъпва на своя съдоговорител правото да го използва, следва да продължава да се прави позоваване на принципите, изведени от практиката на Съда, отнасяща се до член 5, точка 1 от Конвенцията от 27 септември 1968 година относно компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела, изменена с Конвенцията от 26 май 1989 година относно присъединяването на Кралство Испания и на Португалската република.


(1)  ОВ C 37, 9.2.2008 г.


Top