Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0261

Съединени дела C-261/07 и C-299/07: Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Белгия) — VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)/Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07) (Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики — Национална правна уредба, забраняваща свързаните оферти към потребителите)

OJ C 141, 20.6.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/3


Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Белгия) — VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)/Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

(Съединени дела C-261/07 и C-299/07) (1)

(Директива 2005/29/ЕО - Нелоялни търговски практики - Национална правна уредба, забраняваща свързаните оферти към потребителите)

2009/C 141/05

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Страни в главното производство

Ищци: VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)

Ответници: Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

Предмет

Преюдициално запитване — Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Тълкуване на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260) — Национална правна уредба, забраняваща свързаните оферти към потребителите

Диспозитив

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в споровете по главните производства, която, извън определени изключения и без да се отчитат специфичните обстоятелства по конкретния случай, забранява всяка свързана оферта от търговец към потребител.


(1)  ОВ C 199, 25.8.2007 г.


Top