Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0362

Дело C-362/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 23 април 2009 г. — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö/Комисия на Европейските общности, Република Финландия, Кралство Испания (Обжалване — Опазване на естествените местообитания — Списък с територии от значение за Общността за Бореалния биогеографски регион, приет с решение на Комисията — Допустимост на жалба за отмяна, подадена от физически или юридически лица срещу това решение)

OJ C 141, 20.6.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/2


Решение на Съда (втори състав) от 23 април 2009 г. — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö/Комисия на Европейските общности, Република Финландия, Кралство Испания

(Дело C-362/06 P) (1)

(Обжалване - Опазване на естествените местообитания - Списък с територии от значение за Общността за Бореалния биогеографски регион, приет с решение на Комисията - Допустимост на жалба за отмяна, подадена от физически или юридически лица срещу това решение)

2009/C 141/02

Език на производството: фински

Страни

Жалбоподатели: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö (представител: K. Marttinen, asianajaja)

Други страни в производството: Комисия на Европейските общности, (представители: M. Huttunen и M. van Beek) Република Финландия

Страна, встъпила в подкрепа на Комисията на Европейските общности: Кралство Испания (представител: F. Díez Moreno)

Предмет

Жалба срещу Определение на Първоинстанционния съд на Европейските общности (първи състав) от 22 юни 2006 г. по дело Sahlstedt и др./Комисия (T-150/05), с което Първоинстанционният съд отхвърля като недопустима жалба с предмет отмяна на Решение 2005/101/ЕО на Комисията от 13 януари 2005 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на списъка с обекти от значение за Общността за Бореалния биогеографски регион (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 3) — Понятие за „пряко засягане“ по член 230 ЕО

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Sahlstedt и др. да заплатят съдебните разноски.

3)

Кралство Испания и Република Финландия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 261, 28.10.2006 г.


Top