Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0540

Дело T-540/08: Жалба, подадена на 12 декември 2008 г.  — Esso и др./Комисия

OJ C 44, 21.2.2009, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/56


Жалба, подадена на 12 декември 2008 г. — Esso и др./Комисия

(Дело T-540/08)

(2009/C 44/98)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie, Франция), Esso Deutschland GmbH (Хамбург, Германия), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Антверпен, Белгия), Exxon Mobil Corp. (Irving, Съединени щати) (представители: R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf, M. Piergiovanni, lawyers)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателите

да се отмени частично решението на Комисията от 1 октомври 2008 г. относно процедура по прилагане на член 81 ЕО (преписка COMP/39.181 — Восъци за свещи);

да се намали глобата, наложена с това решение на жалбоподателите, и

да се осъди Комисията да заплати направените в настоящото производство съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите искат да се отмени частично Решение на Комисията C(2008) 5476 окончателен от 1 октомври 2008 година, постановено по преписка COMP/39.181 — Восъци за свещи („обжалваното решение“), и да се намалят наложените им глоби

В подкрепа на исканията си жалбоподателите излагат две основни правни основания:

С първото си правно основание жалбоподателите поддържат, че в решението е допусната грешка при прилагане на правото, като глобата на Esso Société Anonyme Française („Esso“) е изчислена въз основа на методология, която не отчита неоспорения факт, че преди сливането между Exxon и Mobil дейността на Exxon, свързана с парафиновите восъци, не е участвала в нарушението. Жалбоподателите твърдят, че с обжалваното решение на Esso е наложена глоба все едно че Exxon е участвало в нарушението в продължение на седем години преди сливането, въпреки че в обжалваното решение се признава, че това не е така. Вследствие на това обжалваното решение преувеличава относителната тежест на участието на Esso в нарушението и нарушава принципите на справедливост и пропорционалност, както и член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (1) и Насоките относно изчисляването на глобите от 2006 г. (2).

С второто си оплакване жалбоподателите поддържат, че в обжалваното решение е допусната грешка при прилагане на правото, като е прието, че тяхното участие в свързаната с парафиновите восъци част от нарушението е приключило едва през ноември 2003 г. В частност жалбоподателите твърдят, че обжалваното решение не се съобразява с това, че в тежест на Комисията е да докаже каква е продължителността на участието на жалбоподателя в свързаната с парафиновите восъци част от нарушението. Освен това жалбоподателите твърдят, че в обжалваното решение не са направени правилните изводи, които следват от неоспорения факт, че жалбоподателите не са участвали в никакви „Технически срещи“, състояли се след 27 или 28 февруари 2003 г., нито са били уведомени за техните резултати.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).

(2)  Известие на Комисията относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер по преписки във връзка с картели (OВ 1996 г., C 207, стр. 4).


Top