Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0533

Дело T-533/08: Жалба, подадена на 3 декември 2008 г.  — Telekomunikacja Polska/Комисия

OJ C 44, 21.2.2009, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/54


Жалба, подадена на 3 декември 2008 г. — Telekomunikacja Polska/Комисия

(Дело T-533/08)

(2009/C 44/95)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Telekomunikacja Polska SA (Варшава, Полша) (представители: адв. H. Romańczuk, адв. M. Modzelewska de Raad и адв. S. Hautbourg)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания

Жалбоподателят иска:

да се отмени Решение K (2008) 4997 на Комисията от 4 септември 2008 г., по силата на което на предприятието Telekomunikacja Polska SA, както и на всички пряко или непряко контролирани от него предприятия се разпорежда да се подчинят на проверка съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1);

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяната на Решение K (2008) 4997 на Комисията от 4 септември 2008 г., по силата на което на предприятието Telekomunikacja Polska SA, както и на всички пряко или непряко контролирани от него предприятия се разпорежда да се подчинят на проверка съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета в рамките на процедура във връзка с предполагаемото прилагане на практики в нарушение на член 82 EО в сектора на електронните съобщителни услуги.

Жалбоподателят изтъква в подкрепа на жалбата си следните правни основания:

На първо място, обжалваното решение било прието в нарушение на предвиденото в член 253 EО и в член 20, параграф 4 от Регламент № 1/2003 на Съвета задължение за надлежно излагане на мотиви. В случая Комисията не била изложила в достатъчна степен, че притежава информация и доказателства, въз основа на които може разумно да се приеме, че жалбоподателят е извършил твърдяното от нея нарушение. Освен това в решението на Комисията не били посочени с точност фактите, които Комисията възнамерявала да проучи в хода на проверката. По-нататък Комисията била нарушила задължението да изложи в обжалваното решение съществените характеристики на нарушението, за което се твърди че жалбоподателят е извършил..

На второ място, обжалваното решение водело до нарушаване на принципа на пропорционалност, тъй като Комисията не била избрала начин на провеждане на процедурата, който да натоварва в най-малка степен жалбоподателя.

На трето място, Комисията не била предоставила на жалбоподателя право на защита, по-конкретно във връзка с изтъкнатите от жалбоподателя по повод на обжалваното решение в първото правно основание нарушения. В това отношение жалбоподателят посочва, че не е могъл да определи еднозначно кои практики са били предмет на проверката на Комисията и поради това не е могъл да прецени надлежно, дали и в каква степен контролът бил оправдан и доколко той бил задължен да съдейства на Комисията в хода на проверката.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


Top